Pracownia Gościnna

Prowadząca

dr Anna Konik 

Program pracowni gościnnej 2019/2020

Głównym założeniem pracowni gościnnej w oparciu o moją praktykę artystyczną będzie badanie różnych fenomenów narracji. Prace nad projektami będą prowadzone dwutorowo – praktycznie i teoretycznie, dopełniać je będzie tworzone w procesie archiwum projektu. Pole to zostanie poszerzone przez interdyscyplinarne badanie przestrzeni indywidualnej oraz społecznej, antropologię oraz topografię miejsca.

Opowiadanie różnych historii jest częścią każdego dnia, to podstawowy sposób komunikacji. By zrozumieć świat opisujemy zdarzenia, zapamiętane obrazy, opisujemy zapachy, przedmioty, słyszymy dźwięki, to tak zatrzymujemy przeszłość, relacjonujemy teraźniejszość, wybiegamy w przyszłość. Jest jednak pewna różnica, kiedy werbalne opowiadanie przyjmuje formę zapisu ruchomego obrazu. Nacisk w pracowni będzie położony na świadome użycie formy wideo, wideo instalacji, wideo wielokanałowego, wideo obiektu oraz filmu artystycznego przy uwzględnieniu m.in. nieskrepowanego montażu, loop‘u, symultaniczności, dźwięku, jak i elementów zapożyczonych z found footage, paradokumentu czy fabuły.

Fotografia otwierająca prezentację pracowni to klatka z filmu Marceliny Gorczynskiej – Biały dom z plastiku – wideo 03:20, 2020