Pracownia Fotografii Wydawniczej

Wykładowca:

dr hab. Maria Pyrlik

Kontakt do pracowni:

maria.pyrlik@asp.waw.pl

 

Każda fotografia jest fotografią wydawniczą; również ta, którą możemy

oglądać na wystawach i w towarzyszących im katalogach. W pracowni powstają projekty autorskie studentów jak i prace, które są częścią większego projektu, gdy studenci tworzą zespół i każdy jest odpowiedzialny za swój dział z myślą o powstaniu książki, plakatu czy albumu. Zadaniem studenta jest próba rozpoznania i uzmysłowienia sobie potęgi nowych mediów i wykorzystanie tego w nowym zawodzie zarządzającego treścią (content manager) w domach wydawniczych, redakcjach prasowych, internetowych i telewizyjnych, agencjach informacyjnych, reklamie czy public relations.

Tworzenie własnej oryginalnej wypowiedzi artystycznej w obrębie medium fotografii oraz rozwijanie umiejętności kreatywnych poszukiwań twórczych, własnej wrażliwości estetycznej i konfrontacji własnych umiejętności z innymi.

Zajęcia mają na celu przygotowanie studenta do świadomego posługiwania się medium fotograficznym i wykorzystania zdobytych umiejętności w zawodzie zarządzającego własnością intelektualną (content manager), czy pracy w domach wydawniczych, redakcjach prasowych, internetowych i telewizyjnych, agencjach informacyjnych, reklamie czy public relations.

Student powinien nauczyć się analizować i sugerować rozwiązania na poziomie strategicznym, zdobyć umiejętność rozpoznania i oceny możliwości fotografii i wykorzystania jej w zależności od potrzeb oraz posiadać świadomość czym może być fotografia oraz jakie są jej możliwości we współczesnym świecie. Zajęcia przygotowują do pracy w dynamicznie rozwijającym się sektorze nowych mediów i komunikacji społecznej.