Pracownia Działań Przestrzennych

Prowadzący

prof. Mirosław Bałka

Asystentka

mgr Julia Dorobińska

 

Treści programowe nauczania: 

Dobrowolne podporządkowanie, skupianie się na pomocy.                                 

Autentyczność w zachowaniu zgodności czynów i słów.

Ugodowe relacje poprzez liczenie się ze wszystkimi, równe traktowanie, tolerancję i współpracę.

Odpowiedzialna moralność w odwoływaniu się do własnych wartości, działania uzasadnione i przemyślane.

Transcendentalna duchowość w traktowaniu swojej działalności jako misji stanowiącej spójną jedność życia zawodowego i prywatnego.

Wpływ zmieniający innych, bycie mentorem, wizjonerem i wiara w ludzi, dodawanie im sił.

Taki jak inni, uważanie się za takie same osoby jak te, wśród których przebywamy, nieoczekiwanie poklasku.

Realizowane w pracowni tematy:

Zadaniem Pracowni Działań Przestrzennych jest podjęcie próby rozpoznania i twórczego kształtowania przestrzeni, w których się poruszamy i działamy. PDP w swoich działaniach wykracza poza teren Akademii, zwracając uwagę na problemy społeczne i polityczne. Studenci eksplorują wrażliwość kulturową, poszukując własnej tożsamości artystycznej. Definiując swoje miejsca, wymieniając poglądy z reprezentantami innych miejsc, zakreślają strefy komunikacji.

Wystawy i wydarzenia związane z pracownią:

VideoNews, Galeria Labirynt, Lublin 

Bella Ciao, Festiwal Oko Nigdy Nie Śpi, Bydgoszcz

Hexen Tabor Gore, MOS, Gorzów Wielkopolski

We Could Be Heroes, Królikarnia, Warszawa

Akcja Lublin!, Galeria Labirynt, Lublin 

TARNÓW, BWA Tarnów, Tarnów

Głęboka Woda, Gdańska Galeria Miejska, Gdańsk

„Otwock” Sezon 6: S1_92537, Otwock

HERE, Dublin 

Wola Warm+Up, Muzeum Woli, Warszawa

Academiae Biennial 2018, Bolzano 

ΜΎΘΟΙ. MYTHS. STUDENTS/ARTISTS/TEACHERS. A PROCESS OF EXCHANGE., Pastificio Cerere, Rzym 

Linki:

http://www.pdp-asp.com/news

https://www.instagram.com/studiopdp/