Pracownia Brył i Płaszczyzn

Prowadzący

dr Łukasz Kosela

Współpraca:

dr Piotr KuciaOświetlenie Planu i Postprodukcja Obrazu Cyfrowego,

mgr Stefan WęgłowskiDźwięk – Rejestracja i Edycja

 

Treści programowe nauczania:

Program pracowni oparty jest na dydaktyce prof. Oskara Hansena, rozwijanej następnie na Wydziale Sztuki Mediów przez prof. Grzegorza Kowalskiego.

Realizowane w pracowni tematy:

Na I roku zajęcia mają na celu nauczenie podstaw kompozycji czasoprzestrzennej, procesu przekształceń, operowania językiem form wizualnych. Studenci poznają krok po kroku zależności kompozycyjne form w czasoprzestrzeni.

Na latach starszych tematy zadań wprowadzają studentów w problematykę zagadnień czasoprzestrzennych o rosnącym stopniu trudności. Wszystkie zadania wykonywane są realnie.

Narzędziem rejestracji są: aparat fotograficzny i kamera wideo. Narzędziem syntezy są: montaż i elektroniczne środki przekształcania obrazu.

Facebook https://www.facebook.com/PBiP.WSM
Grupa Facebook https://www.facebook.com/groups/pkbip/