Pracownia Brył i Płaszczyzn

Prowadzący

dr Łukasz Kosela

 

Współpraca:

współpraca merytoryczna – Pracownia Działań Przestrzennych / prof. Mirosław Bałka

współpraca w obszarze rejestracji obrazu – Oświetlenie Planu i Postprodukcja Obrazu Cyfrowego / dr Piotr Kucia

współpraca w obszarze dźwięku – Dźwięk – Rejestracja i Edycja / mgr Stefan Węgłowski

 

Treści programowe nauczania:

Program pracowni oparty jest na dydaktyce prof. Oskara Hansena, rozwijanej następnie na Wydziale Sztuki Mediów przez prof. Grzegorza Kowalskiego.

Realizowane w pracowni tematy:

Na I roku zajęcia mają na celu nauczenie podstaw kompozycji czasoprzestrzennej, procesu przekształceń, operowania językiem form wizualnych. Studenci poznają krok po kroku zależności kompozycyjne form przestrzeni.

Na latach starszych tematy zadań wprowadzają studentów w problematykę zagadnień czasoprzestrzennych oraz performatywnych o rosnącym stopniu trudności.

Narzędziem rejestracji są: aparat fotograficzny i kamera wideo. Narzędziem syntezy są: montaż i elektroniczne środki przekształcania obrazu.

Facebook https://www.facebook.com/PBiP.WSM
Instagram https://www.instagram.com/pbip_asp_waw/
Grupa Facebook https://www.facebook.com/groups/pkbip/