Pracownia Animacji

W tym roku akademickim prof. Ewa Ziobrowska jest na urlopie naukowym.