Podstawy Inscenizacji

dr Anna Tomczyńska

 

Treści programowe nauczania:

Pracownia Podstaw Inscenizacji to przestrzeń twórczego eksperymentu i poszukiwań w dziedzinie kreowania przestrzeni performatywnej. Podczas warsztatowych zajęć studenci i studentki poznają podstawowe narzędzia i środki inscenizacyjne oraz budują za ich pomocą własne wypowiedzi artystyczne.

Zajęcia mają na celu opanowanie podstaw operowania przestrzenią, rozwinięcie indywidualnego języka wyrazu oraz umiejętności wyrażania w przestrzeni różnych idei i znaczeń. Pracownia zakłada praktyczne poznanie podstawowych narzędzi kreowania i aranżowania przestrzeni jako bazy i inspiracji do przyszłych działań interdyscyplinarnych studentów i studentek.

Program zajęć obejmuje interdyscyplinarne działania z pogranicza teatru, sztuk wizualnych, performansu, sztuki wideo i fotografii, w szczególności budowanie form przestrzennych, dobór i znaczenie koloru, faktury, materii i materiału do kreowania trójwymiarowych obrazów, podstawy kompozycji przestrzennej, wykorzystanie mediów do kreowania przestrzeni, praca ze światłem, projekcjami wideo oraz dźwiękiem.

Pracownia stanowi wspólną przestrzeń eksperymentu, tworzy miejsce zarówno na własną ekspresję, jak i pracę zespołową.

W trakcie zajęć uczestnicy dokumentują efekty swoich działań za pomocą fotografii i wideo.

Realizowane w pracowni tematy:

Podstawy tworzenia przestrzeni performansu jako miejsca spotkania performerów i widzów.

Tworzenie przestrzeni na potrzeby fotografii i video.

Praca z gotowym przedmiotem / rekwizytem.

Materia i materiał.

Kolor i faktura.

Praca ze światłem.

Projekcja w przestrzeni.

Człowiek i jego emocje w przestrzeni.

Podstawy projektowania kostiumów i charakteryzacji.

Budowanie znaczeń i sensów za pomocą przestrzeni i instalacji.

Sztuka w procesie.