Podstawy Edycji Obrazu Cyfrowego

Prowadząca

mgr Ewa Łuczak

 

Treści programowe nauczania:

Na zajęciach studenci poznają elementarne pojęcia z zakresu zagadnień związanych z obróbką materiałów cyfrowych - fotograficznych i wideo; uczą się obsługi podstawowych narzędzi w programach do edycji obrazu, takich jak: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe PremierePro. Spotkania mają charakter warsztatowy, studenci realizują zadnia indywidualne i zespołowe z zakresu pracy nad obrazem statycznym i ruchomym.

Realizowane w pracowni tematy:

kolaż cyfrowy; portfolio; ilustracje do tekstu literackiego; książka; plakat filmowy; film found futage;