Prezentacje Pracowni

Katedra Badań Mediów

  • Pracownia Podstaw Wizualnych:

          Podstawy Inscenizacji

          Podstawy Języka Wizualnego

          Organizacja i Aranżacja Przestrzeni

          Dokument Wideo

Katedra Koncepcji Mediów

Katedra Działań Mediów

Katedra Przestrzeni Wirtualnej Mediów

Zakład Teorii i Krytyki Sztuki Mediów

Zakład Rejestracji i Przetwarzania Obrazu i Dźwięku

Studia Niestacjonarne