Prezentacje Pracowni

Studia Stacjonarne

Katedra Badań Mediów

Katedra Koncepcji Mediów

Katedra Działań Mediów

Katedra Przestrzeni Wirtualnej Mediów

Zakład Teorii i Krytyki Sztuki Mediów

Zakład Rejestracji i Przetwarzania Obrazu i Dźwięku

 

Studia Niestacjonarne

Katedra Przestrzeni Wirtualnej Mediów

Zakład Teorii i Krytyki Sztuki Mediów