O galerii

Galeria Spokojna mieści się w budynkach Wydziału Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Prezentowane są w niej prace artystów różnych dziedzin, takich jak: malarstwo, fotografia, instalacja, animacja, dźwięk, światło, czy wideo. Jest miejscem wymiany myśli i dialogu poprzez sztukę pomiędzy artystami i widzami. Dzięki temu mamy możliwość poznania w jaki sposób twórcy wyrażają swoje emocje, komunikują nurtujące ich problemy, przekazują swoje przemyślenia na dany temat. Obserwujemy jakich do tego celu używają narzędzi i jak rozwija się sztuka mediów dzięki współczesnej technice i technologii. Śledzimy jak to wszystko wpływa na nowoczesny sposób widzenia, przekaz i odbiór sztuki oraz jak powstają prace o charakterze intermedialnym i multimedialnym.

Do chwili obecnej w Galerii Spokojna odbyło się kilkadziesiąt wystaw, przede wszystkim studentów i profesorów z uczelni artystycznych w kraju i zagranicą, w tym między innymi: z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Krakowie i Wrocławiu, Akademii Sztuki w Szczecinie, Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, Wydziału Sztuki Uniwersytetu Czarnogóry, Columbia College Chicago, Uniwersytetu Stanowego w Missouri i Akademii Albertina w Turynie. Regularnie odbywają się w niej prezentacje prac dyplomowych studentów Wydziału Sztuki Mediów, jak i doroczna wystawa kończąca dany rok akademicki.

W Galerii Spokojna, w szczególności prezentowane są prace związane z dzialalnością dydaktyczną w obszarach realizowanych w Akademiach Sztuk Pięknych w Polsce i na świecie.

Jesteśmy otwarci na organizację wystaw i wydarzeń artystycznych w przestrzeniach naszej galerii, która jest w pełni do tego przygotowana i wyposażona.

Zapraszamy do śledzenia wydarzeń odbywających się w Galerii Spokojna, o których informujemy na stronie:

www.wsm.asp.waw.pl

dr Izabela Maciusowicz

dr Katarzyna Stanny

Galeria Spokojna

Wydział Sztuki Mediów ASP w Warszawie

ul. Spokojna 15

01-044 Warszawa

e-mail: sztuka.mediow@asp.waw.pl