O galerii

Galeria Spokojna to platforma dla projektów artystycznych, miejsce dialogu między
studentami a dojrzałymi artystami i kuratorami, forum wymiany myśli o sztuce i jej roli we
współczesności.

Galeria poprzez swoje działania ma na celu szeroką działalność edukacyjną, angażowanie
społeczności studenckiej oraz lokalnej, nawiązywanie współpracy międzyuczelnianej
zarówno krajowej jak i międzynarodowej oraz promocje i wspieranie swoich studentów,
absolwentów i pedagogów.

Cele te realizuje poprzez trzy główne narzędzia:

WYSTAWY
Cykliczne wystawy indywidualne lub grupowe prezentujące zjawiska zachodzące w sztuce
współczesnej jak i poza nią, skłaniające do krytycznego myślenia, dyskusji oraz refleksji
nad otaczającym nas światem.
Prezentowane wystawy angażują studentów, absolwentów, młodych artystów, na początku
ich drogi, tak aby mieli szanse zaistnieć i pokazać swoje możliwości twórcze. Galeria to
platforma umożliwiającą pokazanie się szerszej publiczności, to drzwi do świata sztuki,
pierwsze doświadczenie współpracy z instytucją.

WYKŁADY/DYSKUSJE/PROJEKCJE
Serie wykładów, spotkań, prezentacji towarzyszących - poszerzających i zgłębiających
temat poruszany na wystawach. Zaproszeni goście będą dzielić się swoją wiedzą i
doświadczeniem ze studentami, zachęcać do dyskusji, będą też pokazywać jak działają
instytucje sztuki.

PUBLIKACJE
Wydawnictwa towarzyszące, komentujące i dopełniające temat wystaw.

 

Główna kuratorka galerii:
dr hab. Maryna Tomaszewska

Galeria Spokojna
Wydział Sztuki Mediów ASP w Warszawie
ul. Spokojna 15
01-044 Warszawa
email: maryna.tomaszewska@asp.waw.pl