O galerii

Galeria Spokojna to platforma dla projektów artystycznych, miejsce dialogu między studentami a dojrzałymi artystami i kuratorami, forum wymiany myśli o sztuce i jej roli we współczesności. 

Galeria poprzez swoje działania ma na celu szeroką działalność edukacyjną, angażowanie społeczności studenckiej oraz lokalnej, nawiązywanie współpracy międzyuczelnianej zarówno krajowej jak i międzynarodowej oraz promocje i wspieranie swoich studentów, absolwentów i pedagogów. 

Cele te realizuje poprzez trzy główne narzędzia: 

WYSTAWY
Cykliczne wystawy indywidualne lub grupowe prezentujące zjawiska zachodzące w sztuce współczesnej jak i poza nią, skłaniające do krytycznego myślenia, dyskusji oraz refleksji nad otaczającym nas światem. 

Prezentowane wystawy angażują studentów, absolwentów, młodych artystów, na początku ich drogi, tak aby mieli szanse zaistnieć i pokazać swoje możliwości twórcze. Galeria to platforma umożliwiającą pokazanie się szerszej publiczności, to drzwi do świata sztuki, pierwsze doświadczenie współpracy z instytucją. 

WYKŁADY/DYSKUSJE/PROJEKCJE
Serie wykładów, spotkań, prezentacji towarzyszących – poszerzających i zgłębiających temat poruszany na wystawach. Zaproszeni goście będą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem ze studentami, zachęcać do dyskusji, będą też pokazywać jak działają instytucje sztuki. 

PUBLIKACJE
Wydawnictwa towarzyszące, komentujące i dopełniające temat wystaw. 

Główny kurator galerii:
dr Maryna Tomaszewska

Galeria Spokojna

Wydział Sztuki Mediów ASP w Warszawie

ul. Spokojna 15

01-044 Warszawa

email: maryna.tomaszewska@asp.waw.pl