Nauka o Mediach

dr Sławomir Rogowski

 

Celem zajęć pn. Wstęp do nauki o mediach i komunikacji społecznej jest wprowadzenie studentów do katalogu najważniejszych pojęć z zakresu medioznawstwa, z jednoczesnym wykształceniem umiejętności posługiwania się nimi przy prowadzeniu obserwacji i analizie oraz w dyskusji o podstawowych relacjach zachodzących w współczesnym świecie mediów. A także, w szczególności:

  1. Umiejętności postrzegania siebie i innych twórców w interaktywnym systemie medialnym

  2. Budowanie własnej perspektywy oceny zjawisk i procesów medialnych.

  3. Znajomość podstawowych zagadnień współczesnych mediów; podstawowej terminologii medialnej, wybranej literatury fachowej i najważniejszych osiągnięć naukowców z tej dziedziny

Treści programowe nauczania:

Pojęcie system medialnego,

Komunikacja społeczna i medialna,

Regulacje prawne,

Media a demokracja

Grupy medialne i nadawcy na rynku mediów w Polsce,

System medialny w Polsce i wybrane systemy w świecie ( USA, W. Brytania, Francja, Niemcy.)

Finansowanie mediów w Polsce i świecie

Dualizm mediów,

Cyfryzacja mediów – nowe technologie,

Treść i forma przekazu medialnego

Zajęcia wzbogacane są o prezentacje filmów i dyskusje,