Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Wydział Sztuki Mediów

Kreatywne Wykorzystanie Narzędzi Audiowizualnych