Język Wizualny w Komunikacji

Prowadząca

dr Magdalena Małczyńska-Umeda

 

Treści programowe nauczania:

Język Wizualny w Komunikacji to zajęcia dla 1 i 2 roku studiów niestacjonarnych, gdzie skupiamy się na uzyskaniu, a następnie rozwinięciu umiejętności konstruowania czytelnych przekazów wizualnych. Staramy się skutecznie wykorzystywać do tego słowo, obraz i porządek.


Komunikacja z wykorzystaniem narzędzi wizualnych to tworzenie, często opartych na danych i faktach opowieści, których atrakcyjna i wciągająca forma angażuje odbiorcę emocjonalnie, co ułatwia mu percepcję i zapamiętanie informacji, a jednocześnie umożliwia stworzenie więzi z jej nadawcą. Korzenie informacji wizualnej odnaleźć można w starożytnej kartografii, iluminacjach manuskryptów i średniowiecznych egzegezach. Pionierzy wizualizacji napędzani byli tą samą co my współcześnie siłą dociekliwości i ambicji poznania, wyjaśniania, edukowania i uczynienia widocznym tego, co jest ukryte.

Realizowane w pracowni tematy:

Pracę nad każdym zadaniem rozpoczynamy od wykładu wprowadzającego. Ma on na celu dokładniejsze wyjaśnienie istoty zadania, a także wprowadzenie ważnych dla procesu kreatywnego pojęć takich, jak percepcja obrazu, alfabetyzm wizualny, skrót wizualny, piktogram, znak, symbol, typografia, struktura przekazu, hierarchia, chronologia, mapa, dopasowanie formy do treści, różnorodność rozwiązań formalnych, praca z danymi.

Najważniejsze wątki, które poruszamy realizując zadania to prowadząca do autorefleksji obserwacja samego siebie oraz krytyczna obserwacja otaczającego świata, która wymaga społecznego zaangażowania w sprawy współczesnej cywilizacji.

Mam nadzieję, że każde zadanie to fascynująca przygoda i podróż po nową wiedzę. Z radością towarzyszę i opiekuję się podróżującymi studentami 😉

https://drdhub.github.io/