Idee Filozoficzne z Elementami Estetyki

Prowadząca

dr Ewa Bobrowska

 

Treści programowe nauczania:

Wykłady prezentują historię filozofii i myśli estetycznej począwszy od jej fascynujących greckich początków aż po dynamiczne czasy obecne. Wybór zagadnień i tekstów pozwala naświetlić współczesne dylematy egzystencjalne, artystyczne i filozoficzne, z którymi powinien zmierzyć się współczesny humanista i artysta, z wielu perspektyw, kierując ku poszukiwaniu i kształtowaniu własnej świadomej postawy intelektualnej i twórczej.

W trakcie wykładów omawiane są kolejno teksty kluczowe dla rozważań nad historią myśli filozoficznej i estetycznej: Platona, Arystotelesa, Kanta, Kierkegaarda, Nietzschego, Heideggera, Freuda, Bergsona, etc.

Szczególny nacisk położony jest na problematykę współczesności i zagadnienie istotne w kontekście przemian sztuki współczesnej oraz nowoczesnej krytyki i teorii artystycznej. Podkreśla się w nich także kształtowanie stanowiska etycznego.

Inspiracją do dyskusji na zajęciach są dzieła twórców współczesnych (Brucea Naumana, Johna Baldessariego, Chrisa Burdena, Krzysztofa Wodiczko, Josepha Kosutha, Jaspera Johnsa, Marka Rothko) w kontekście tekstów filozoficznych i krytycznych współczesnych autorów takich jak m. in.: Jacques Derrida, Jean-François Lyotard, Richard Rorty, Michel Foucault.