Historia Wydziału

SZTUKA MEDIÓW NA ASP W WARSZAWIE

Senat Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w dniu 3 marca 2009 roku podjął, na wniosek JM Rektora prof. Ksawerego Piwockiego oraz Rad Wydziałów: Grafiki i Architektury Wnętrz, decyzję o utworzeniu nowego wydziału Sztuka Mediów i Scenografia, prowadzącego studia I i II stopnia w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku unikatowym Sztuka Mediów oraz studia stacjonarne na kierunku Scenografia.

Prace nad kształtem tej jednostki, jej programem i bazą trwały od 2006 roku. Wcześniej zajęcia na kierunku unikatowym Sztuka Mediów były prowadzone na Wydziale Grafiki, zajęcia na kierunku Scenografia przypisane były do Wydziału Architektury Wnętrz.

W warszawskiej ASP równie dawno podejmowano działania programowe z zakresu Sztuki Mediów. Już w latach 70-tych ubiegłego wieku funkcjonowały pracownie profesorów: Hansena, Jarnuszkiewicza czy Winiarskiego. Następnie utworzona została wspólnie z Akademią Teatralną i Akademią Muzyczną Międzyuczelniana Pracownia Kreacji Artystycznej. Powołano Instytut Sztuka Mediów oraz przygotowane zostało zaplecze do prowadzenia działalności dydaktycznej i artystycznej przy ul. Spokojnej 15. Od wielu lat działała przy Akademii Galeria Sztuki Mediów. ASP miało więc pewne doświadczenie i częściowo kadrę dydaktyczno-naukową przygotowaną do podjęcia takiego wyzwania, zwłaszcza na Grafice w pracowniach prof. Stanisława Wieczorka i prof. Wiktora Jędrzejca. Jednakże nowy wydział zasilili nie tylko wykładowcy z Wydziału Grafiki, ale również wybitni profesorowie z Wydziału Rzeźby i Wydziału Malarstwa ASP. Od samego początku Pracownię Przestrzeni Audiowizualnej prowadził prof. Grzegorz Kowalski z grupą współpracowników, a Pracownię Przestrzeni Malarskiej prof. Leon Tarasewicz. Do tego współpracę zadeklarowali tej klasy artyści i pedagodzy jak: Ryszard Horowitz, Zbigniew Rybczyński, Maria Poprzęcka, Janusz Kapusta, Andrzej Dudziński, Piotr Dumała, Anda Rottenberg i wielu innych, którzy wcześniej związani byli z prywatną Wyższą Szkołą Sztuk Wizualnych i Nowych Mediów w Warszawie. Pełnomocnikiem Rektora d/s organizacji nowego wydziału był od samego początku prof. Janusz Fogler, wcześniej współzałożyciel WSSWiNM.

Tak się złożyło, że po kilku latach funkcjonowania Wyższa Szkoła Sztuk Wizualnych i Nowych Mediów wpadła w tarapaty, bowiem władze Warszawy blisko 3-krotnie podniosły czynsz za wynajmowany lokal. Walczyliśmy kilka lat, ale długi rosły. Z pomocą przyszło Stowarzyszenie Filmowców Polskich, które przejęło zadłużony lokal oraz Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, która przyjęła studentów i część kadry zlikwidowanej ostatecznie w 2006 roku uczelni. Od 2007 roku staliśmy się integralną częścią studiów niestacjonarnych Wydziału Grafiki ASP w Warszawie. Pomoc profesorów Myjaka, Piwockiego, Wieczorka i Węcławskiego okazała się dla sztuki mediów zbawienna. Ale też nie ulega wątpliwości, że doświadczenie zdobyte przy tworzeniu, a zwłaszcza budowaniu programu WSSWiNM bardzo nam się przydało. Przypomnijmy, że rektorami tamtej prywatnej uczelni byli profesorowie Andrzej Siciński, socjolog, były minister kultury i Zbigniew Łagocki, twórca pierwszej katedry fotografii w Polsce na ASP w Krakowie, prorektorami m.in. Krzysztof Zanussi i Andrzej Jaroszewicz. Wykładowcami zaś cała armia najlepszych profesorów ASP, UW czy Szkoły Filmowej. Do tego zaprosiliśmy do współpracy wielu wybitnych praktyków – mistrzów, o których kilkakrotnie już wspominałem.

Wydział Sztuki Mediów jest wydziałem o nowatorskim profilu. Naszym celem jest kształcenie artystów oraz specjalistów od upowszechniania kultury nowych mediów, którzy po ukończeniu studiów mogliby – poza działaniami stricte artystycznymi – podjąć twórczą i samodzielną pracę przy produkcji filmów, programów telewizyjnych, spektakli teatralnych, w reklamie i mediach. Jest to wydział kształcący wszechstronnie przygotowanych fachowców od komunikacji wizualnej, gotowych do podejmowania często trudnych decyzji artystycznych, dotyczących formy i treści projektów, w które będą zaangażowani. Dlatego też wzorem najlepszych podobnych wydziałów zagranicznych uczelni duży nacisk w programie nauczania kładziemy nie tylko na przedmioty związane z techniczną stroną wykonywanego zawodu, ale i na poszerzenie ogólnej wiedzy humanistycznej – wiedzy o sztuce, kulturze, filozofii i współczesnym społeczeństwie informacyjnym.

Bardzo ważnym elementem studiów na Wydziale Sztuki Mediów jest uwrażliwienie plastyczne studentów, czemu służą zajęcia m.in. z rysunku, malarstwa i kompozycji. Wychodząc z założenia, że w epoce mediów elektronicznych często zaciera się granica między dyscyplinami artystycznymi, uważamy za konieczne, żeby każdy student zapoznał się na początku procesu dydaktycznego z podstawami wszystkich specjalizacji oferowanych przez wydział. Stąd koncepcja wspólnych zajęć dla wszystkich studentów pierwszego roku studiów. Nie wykluczamy też, że niektórzy studenci zechcą po pierwszym roku zmienić zadeklarowaną wcześniej specjalizację.

Na każdym roku studiów rezerwujemy w rozkładzie zajęć wolne „okienka” na wizyty wybitnych gości – fachowców z kraju i z zagranicy, z którymi kontakt da naszym studentom nieocenioną szansę zapoznania się z najnowszymi zjawiskami artystycznymi. Do tego rodzaju „ nadprogramowych” zajęć należały w ubiegłych latach m.in. wykłady Ryszarda Horowitza, Pawła Althamera, Krzysztofa Lenka, Tomasza Tomaszewskiego, Janusza Kapusty, Tomasza Sikory czy Krzysztofa Wodiczki. Podtrzymywanie tego typu kontaktów jest jednym z ważniejszych założeń naszego wydziału.

Z Wodiczką, Kapustą czy Dudzińskim studenci mogą dziś pracować na co dzień. Od kilku lat wybierają między pracowniami Bałki, Prażmowskiego, Kowalskiego, Jaroszewicza, Tarasewicza, Krassowskiego, Ratajskiego, Susida, Jarnuszkiewicza , Szaybo i wielu innych oraz wykładami Andy Rottenberg, Milady Ślizińskiej czy Moniki Murawskiej.

Ambicją naszego wydziału i całej ASP jest dorównanie nowoczesnością oraz poziomem nauczania najlepszym szkołom artystycznym na świecie i tym samym stanie się uczelnią atrakcyjną nie tylko dla polskich, ale i zagranicznych studentów. Zatrudniamy 19-tu samodzielnych pracowników naukowych, w tym 12-tu profesorów belwederskich oraz kilkunastu doktorów. W minionym roku akademickim, dyplom obroniony w Pracowni Narracji Fotograficznej prof. Prota Jarnuszkiewicza z aneksem wykonanym w Pracowni Działań Przestrzennych prof. Mirosława Bałki, uznany został niemalże jednogłośnie najlepszym dyplomem obronionym w tym roku na uczelniach artystycznych w Polsce. W wyniku tegorocznej parametryzacji uzyskaliśmy kategorię A, co plasuje nas w czołówce wydziałów artystycznych w Polsce. Kontrolowała nas też przed dwoma laty PKA, która przyznała nam ocenę wyróżniającą. Co prawda nie lubi nas Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów, ale mam nadzieję, że to się niebawem zmieni.

Nasz Wydział był pierwszym nowym wydziałem utworzonym przez ASP na przestrzeni minionych 35 lat. Z następnymi poszło łatwiej i szybciej.

autor: prof. Janusz Fogler

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2017

Korzystamy z technologii ciasteczek. Przeglądając naszą stronę zgadasz się na używanie ich. Polityka cookies.Rozumiem