Historia Sztuki

Prowadząca

mgr Agnieszka Szostakiewicz

 

Treści programowe nauczania:

Dla I roku studiów niestacjonarnych I stopnia

Zajęcia składają się zarówno z wykładu, jak i z dyskusji. Poruszamy takie zagadnienia, jak to, czym w ogóle jest sztuka? Czy jest jakaś jej jedna definicja i kryteria, które trzeba spełnić? Czy w dzisiejszych czasach każdy może nazwać się artystą? Czy istnieją jakieś granice sztuki, czy artyście wszystko wolno? Czy sztuka ma jakiś cel, a jeśli tak, to jaki? Czy sztuka powinna być autonomiczna wobec świata zewnętrznego? Jaki wpływ może mieć artysta na rzeczywistość? Jak sztuka oddziałuje na odbiorcę? Czym różni się od innych dziedzin albo od samego życia? Czy sztuka tworzona dziś może istnieć bez żadnego opisu? A bez widza? Jacy byli artyści i kierunki, które wpłynęły na sztukę w XX i XXI wieku? Jakie są trendy intelektualne i filozoficzne widoczne we współczesnej sztuce? Jak zmieniała się pozycja artysty, kuratora i sama wystawa w XX i XXI wieku? Student wyniesie z zajęć nie tylko niezbędną wiedzę z zakresu historii sztuki, ale rozwinie także swój aparat poznawczy konfrontując się z kluczowymi pytaniami stawianymi sztuce przez wcześniejsze pokolenia artystów.