Historia Powszechna w Sztuce XIX i XX wieku

Prowadząca

mgr Agnieszka Szostakiewicz

 

Treści programowe nauczania:

Dla studentów II roku studiów niestacjonarnych I stopnia.

Jest to kontynuacja oraz pogłębienie zajęć z historii sztuki, realizowanych na I roku, o kontekst historyczny. Na zajęciach zostaną m.in. poruszone zagadnienia związane z tym, w jakim stopniu sztuka jest wytworem swoich czasów? Jak splata się z historią, społeczeństwem czy polityką? Czy sztuka powinna być zwierciadłem, dokumentem albo komentarzem czasów, w których jest tworzona? Czy może powinna powstawać niezależna od wszelkiego kontekstu? Jakie były kluczowe wydarzenia w XIX i XX wieku, które miały wpływ nie tylko na życie ludzi, ale także na sztukę? Przyjrzymy się czasom m.in. Wiosny Ludów, wynalezienia fotografii, obu wojnom światowym, Polsce z perspektywy jej ponownych narodzin oraz upadku komunizmu, rewolucjom społecznym roku 1968, a także globalizacji. Student wyniesie wiedzę na temat najważniejszych zjawisk artystycznych w szerszej perspektywie – politycznej, ideologicznej i społecznej.