Zasady Rekrutacji

Rekrutacja na rok akademicki 2020/21 zakończyła się.

Wydział Sztuki Mediów

I etap rekrutacji, teczka i zadanie tematyczne

Instrukcja przygowania pliku PDF

II etap rekrutacji, autoprezentacja

Drugim etapem rekrutacji jest autoprezentacja przeprowadzana za pomocą połączeń wideo na platformie Google Meet.

Brak połączenia wideo z Kandydatką/Kandydatem uniemożliwia przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.

Prosimy o wejście na link Google Meet 10 min wcześniej i oczekiwanie na pojawienie się członków komisji.

Kandydatka/Kandydat przystępując do egzaminu, wyraża zgodę na nagrywanie spotkania w celach administracyjnych.

W ramach autoprezentacji zostanie przeprowadzone 3-minutowe zadanie rysunkowe

W związku z tym prosimy o wcześniejsze przygotowanie czystych kartek w formacie A4 oraz flamastrów lub markerów

Temat zadania rysunkowego będzie losowany przez Kandydatkę/Kandydata podczas rozmowy.

 

Przed spotkaniem wideo poprzez Google Meet prosimy Kandydatki/Kandydatów o:

  • Sprawdzenie, że połączenie internetowe przy pomocy którego łączycie się Państwo z komisją rekrutacyjną jest stabilne. Sugerujemy nie zamykać drzwi, żeby wzmocnić internetowy sygnał WiFi.

  • Upewnienie się, że Państwa twarz jest dobrze oświetlona (nie siedzicie na tle okna).

  • Upewnienie się, że dysponujecie Państwo wystarczającą przestrzenią roboczą do wykonania rysunku (prosimy o nietrzymanie laptopa, tabletu, na kolanach).

  • Do połączenia rekomendujemy przeglądarkę Google Chrome.

  • Podczas rozmowy kwalifikacyjnej rekomendujemy użycie słuchawek z mikrofonem.