dr Adam Czyżewski

Prowadzi Antropologię Obrazu

Antropolog kultury. Autor prac z dziedziny antropologii miasta, kultury wizualnej i antropologii przedmiotu, m.in. książek „Trzewia Lewiatana: antropologiczna interpretacja idei miasta-ogrodu” (2001), „Honorowa Nagroda SARP 1966-2006” (2006), „Trzewia Lewiatana: miasta-ogrody i narodziny przedmieścia kulturalnego” (2009), „Bulanda i Mucha architekci” (2011), „Morfologia obrazu” (2012). Współautor zbioru „Architecture and Avant-Garde in Poland 1918 – 1939 – Rassegna” (1996). Pod jego redakcją ukazały się: „Zwykłe – niezwykłe: fascynujące kolekcje w zbiorach Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie” (2008), „Pasja i pragmatyzm” (2010), „Czas świętowania” (2013). Od 2008  do 2020 roku dyrektor Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, równocześnie (od 2012 roku) wykładowca Wydziału Sztuki Mediów ASP w Warszawie. Od 2006 roku stale współpracuje z Zarządem Głównym Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP. Jeden z gospodarzy konferencji „Między ortodoksją a kreacją. Dialog konserwatorsko – architektoniczny”. W latach 1992 – 2004 redaktor naczelny czasopism poświęconych architekturze i projektowaniu form przemysłowych. Autor i współautor wielu krajowych i międzynarodowych wystaw. Autor ponad stu tekstów naukowych i publicystycznych. Wydawca i szef redakcji czasopisma „Etnografia Nowa”. Autor projektu koncepcyjnego modernizacji budynku oraz zmian struktury organizacyjnej Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, realizowanych pod jego kierunkiem od 2008 do 2020 roku.