Aktualności

Opublikowano 26 września 2022
Ogłoszenia dla I roku
Opublikowano 20 września 2022
Konkurs TIMECODE Akcja Animacja
Opublikowano 21 czerwca 2022
obrony 2022 mgr
Opublikowano 6 czerwca 2022
rozstrzygnięcia konkursu Digital Ars
Opublikowano 6 czerwca 2022
Wystawa końcoworoczna 2022
Opublikowano 6 czerwca 2022
ODCZYT - Manifesty z Pracowni Tekstu w MSN-ie
Opublikowano 1 czerwca 2022
Spoko Święto