Grafika komputerowa przedstawiająca zwielokrotnienie niebieskiego napisu reality bender na szarym tle

wystawa Reality Bender - przegląd prac dyplomowych osób studenckich Pracowni 3D i Zdarzeń Wirtualnych II Wydziału Sztuki Mediów

Opublikowano 15 czerwca 2023
Zapraszamy na wystawę Reality Bender -  przegląd prac dyplomowych osób studenckich Pracowni 3D i Zdarzeń Wirtualnych II Wydziału Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie powstałych w 2023 r.
 
19-25.06.2023 pon-nd  godz. 13:00–20:00 
wernisaż wtorek 20.06.2023 godz. 18:00 
 
Realizacje są autorskimi strategiami artystycznymi wykorzystującymi współczesne narzędzia cyfrowe. Osoby twórcze posługują się doświadczeniami rzeczywistości wirtualnej, silnikami gameingowymi, symulacjami czasu rzeczywistego, drukiem i skanem 3D, ceramiką, obiektem oraz video w kontekście projektu oryginalnego display’u. 
Zakres tematyczny prac jest szeroki, osoby twórcze dotykają aktualnych tematów entropocenu, ucieleśnienia, tożsamości - zarówno w rzeczywistości jak i przestrzeni wirtualnej, estetyki mediów cyfrowych, zależności między przestrzenią digitalną a napięciami tworzącymi realne połączenia i wątki. 
Tytuł wystawy - Reality Bender - odnosi się do modeli przepracowania struktury i mechanizmów poczucia rzeczywistości, badając naturalne przypadki jej zniekształceń lub bezpośrednio je wywołując. 
 
Osoby artystyczne:
Sonia Kaźmierczak
Agata Konarska
Rafał Kruszka
Dominika Wolska
Karo Zacharski
 
Miejsce: WOK Lab
ul. Marszałkowska 34/50,
00-554 Warszawa
 
Pracownia 3D i Zdarzeń Wirtualnych II 
zdarzeniawirtualne
Wydział Sztuki Mediów, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Zespół dydaktyczny: 
dr hab. Jakub Wróblewski, prof. ASP
mgr Andrei Isakov
Sebastian Sebulec
 
Na wystawie zaprezentowane zostaną prace aneksowe z Pracowni Alternatywnego Obrazowania prof. Włodzimierza Szymańskiego [*] i Doroty Kozieradzkiej oraz Pracowni Przestrzeni Audiowizualnej dr Łukasz Koseli
 
Plakat wystawy Reality Bender. Przedstawia niebieski napis Reality Bender na szarym tle