Grant Komisji Europejskiej dla przedmiotu Domeny Publicznej i Pracowni Koncepcji Artystycznych

Opublikowano 30 września 2022
Dydaktycy Wydziału Sztuki Mediów (Dziekan Wydziału prof. Sławomir Ratajski, dr Ewa Bobrowska - kierownik grantu oraz dr Krzysztof Wodiczko) otrzymali grant Komisji Europejskiej na realizację programu Art for Democracy and Peace: European Union Public Domain w Pracowniach Domeny Publicznej i Koncepcji Artystycznych w latach 2022-2025.
Zapraszamy chętnych do udziału w projekcie UE.  Dofinansowanie obejmuje spotkania z ekspertami, artystami, przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i organizacji non-profit, organizację wystaw w Polsce i zagranicą oraz wydruk katalogu.
Program grantu  obejmuje artystyczne, a także teoretyczne i filozoficzne zagadnienia związane z kondycją demokracji i budowaniem pokoju w UE. 
Studenci będą wykorzystywać twórczy potencjał sztuki do aktywnego kształtowania i korygowania życia przestrzeni publicznej, poszukiwania bardziej demokratycznych rozwiązań w kontekście Unii Europejskiej oraz idei integracji i pokoju. Program ten ma na celu nauczanie i promowanie sztuki, która społecznie wdraża międzynarodową politykę UE opartą na ochronie praw człowieka, równych szansach, wolności słowa, solidarności i różnorodności w odniesieniu do Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. 

Program będzie zachęcał studentów do aktywnego kształtowania i korygowania europejskiej domeny publicznej poprzez jej reorganizację na poziomie fizycznym (interwencje artystyczne w przestrzeni miejskiej, interdyscyplinarne działania artystyczne), jak i mentalnym (artystyczna aktywizacja przestrzeni kulturowych, społecznych), relacji międzyludzkich oraz przestrzeni pamięci zbiorowej, często naznaczonej traumatycznymi przeżyciami, np. podczas wojny, imigracji, etc.). Poruszymy również problemy współczesnej ekologii i praw zwierząt.