Prodziekanki

Opublikowano 15 września 2022

Informujemy, że w dniu 1 września 2022 roku Pan Rektor powołał na stanowisko prodziekana do spraw jakości kształcenia dr Izabelę Maciusowicz i dr Katarzynę Stanny na stanowisko prodziekana do spraw studenckich, która uzyskała rekomendację samorządu studenckiego. Obie Prodziekanki podzielą się także obowiązkami w prowadzeniu studiów niestacjonarnych.