rekrutacja na stacjonarne studia II stopnia i niestacjonarne studia I i II stopnia!

Opublikowano 31 sierpnia 2022

1 września 2022 r. wystartowała uzupełniająca elektroniczna rejestracja kandydatek i kandydatów na stacjonarne studia drugiego stopnia(d. magisterskie) i niestacjonarne studia pierwszego stopnia (d. licencjackie) oraz niestacjonarne studia drugiego stopnia (d. magisterskie) na kierunku Sztuka Mediów na Wydziale Sztuki Mediów ASP w Warszawie.

Kandydatki i kandydaci na stacjonarne studia drugiego stopnia i niestacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunek Sztuka Mediów, oprócz teczki z pracami powinni zamieścić w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata portfolio cyfrowe, będące jej odzwierciedleniem.

 

Niestacjonarne studia pierwszego stopnia na Wydziale Sztuki Mediów 

Rejestracja potrwa do 14 września 2022 do godziny godz. 13.00.
Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych i wieczornych od poniedziałku do piątku. Studia niestacjonarne (płatne) pierwszego stopnia na kierunku Sztuka Mediów trwają 6 semestrów i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata.

Na studiach pierwszego stopnia kładzie się nacisk na przekazywanie wiedzy i umiejętności warsztatowych oraz analizę, rozpoznanie i zastosowanie mediów pod kątem nośności przekazu artystycznego. Rozwijana jest także świadomość wyboru źródeł inspiracji i wrażliwości audiowizualnej studentów w odniesieniu do współczesnych koncepcji obrazu i dźwięku. Program obejmuje kształtowanie umiejętności analizy dzieł sztuki pod względem formalnym, percepcyjnym i ich funkcjonowania w przestrzeni kultury, uczy także samodzielnego realizowania oraz prezentacji projektów artystycznych i współpracy zespołowej.

Niestacjonarne studia drugiego stopnia na Wydziale Sztuki Mediów  

Rejestracja potrwa do 26 września do godziny godz. 17.00.
O studiowanie mogą ubiegać się absolwentki i absolwenci studiów I stopnia ASP oraz innych uczelni, które/którzy uzyskali tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych i wieczornych od poniedziałku do piątku. Studia niestacjonarne (płatne) drugiego stopnia na kierunku Sztuka Mediów trwają 5 semestrów i kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra.

Absolwentki i absolwenci magisterskich studiów drugiego stopnia uzyskują zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu sztuki mediów. Na studiach drugiego stopnia oferta programowa poszerza zakres wiedzy i umiejętności w aspekcie formułowania samodzielnej wypowiedzi artystycznej w specjalnościach intermediów i multimediów. Zastosowanie środków artystycznych z użyciem profesjonalnej technologii jest powiązane z refleksją teoretyczną, doskonalone są zdolności krytycznego odnoszenia się do zjawisk kultury współczesnej i wydarzeń społeczno-politycznych wyrażane w indywidualnej propozycji artystycznej. Edukacja daje możliwość świadomego i efektywnego podejmowania pracy w obszarze sztuki mediów. Pozwala również na nabycie kompetencji społecznych w zakresie tworzenia i kierowania zespołami realizującymi złożone projekty artystyczne, wymagające także współpracy z instytucjami zewnętrznymi.

 
Czekamy na Was!