ODCZYT – Manifesty z Pracowni Tekstu w MSN-ie

Opublikowano 6 czerwca 2022
Studenci Pracowni Tekstu Wydziału Sztuki Mediów ASP w Warszawie zapraszają na odczyt czternastu manifestów: czułych, intymnych, poetyckich, ale też cyfrowych i powściągliwych. Postulować będziemy o sztuce, przyszłości, technologii, byciu sobą i milczeniu. Zebrane manifesty dostępne będą w postaci zina wydanego przez Pracownię Tekstu.
 
Artystki i artyści: Julia Bamber, Joanna Bury, Karolina Grabowska, Sonia Kaźmierczak, Weronika Kocewiak, Rafał Kruszka, Julian Płoski, Julia Podborączyńska, Tadeusz Stanecki, Jakub Stępień, Olga Truszkowska, Natalia Truszczyńska, Dominika Wolska, Karo Zacharski
 
13 czerwca (poniedziałek), godz. 18:30–20:30
M Sklep w Muzeum na Pańskiej (ul. Pańska 3, Warszawa)
 
PRACOWNIA TEKSTU
Program Pracowni czerpie z tradycji dadaistów i sztuki konceptualnej, artystów takich jak Sol LeWitt, Ed Ruscha czy Jarosław Kozłowski, którzy jako jedni z pierwszych zaczęli posługiwać się tekstem i książką jako medium wypowiedzi artysty. Podczas zajęć studenci i studentki koncentrują się na badaniu języka i tekstu w kontekście współczesnej sztuki i praktyki artystycznej. Pracownia ma charakter intermedialny będąc na styku dyscyplin związanych z lingwistyką i sztukami wizualnymi. Ważnym aspektem pracowni są działania w obrębie internetu. Prowadząca: dr hab. Maryna Tomaszewska