Noc Muzeów. Okładki dr Katarzyny Stanny w Polskiej Akademii Nauk

Opublikowano 13 maja 2022

Otwarcie wystawy Noc Muzeów, 14 maja, godz. 19.00
Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72 (hol główny, parter)

Wystawa To, co NAPISano, trwa… jest prezentacją okładek periodyku naukowego, która stanowi wysoką wartość artystyczną, dokumentuje współpracę instytucji naukowych i kulturalnych (IBL PAN, UW, ASP), stanowi dowód owocnej pracy rozpoznawalnego w środowiskach naukowych i akademickich pisma, które ukazuje się od 27 lat.

„Współpraca, którą podjęłam z IBL PAN w 2009 roku, trwa do dziś. Projektowane przeze mnie okładki pisma poświęconego literaturze okolicznościowej i użytkowej „Napis” stanowią oprawę dla publikowanych w nim tekstów z obszaru historii literatury, których autorzy reprezentują ogólnopolskie środowisko naukowe. W ciągu kilkunastu lat powstało trzynaście projektów. Współpraca z Instytutem Badań Literackich PAN stała się w tym czasie również obszarem rozwoju dla studentów prowadzonej przeze mnie Pracowni Obrazowania dla Mediów na Wydziale Sztuki Mediów warszawskiej ASP. Co roku w ramach zajęć studenci realizują w postaci fotografii artystycznej zaproponowany przez Redakcję rocznika „Napis” temat, który opatrują krótkim literackim komentarzem. Ich prace są publikowane zarówno w wersji drukowanej, jak i internetowej, stanowiąc przykład owocnej współpracy między instytucjami.”

Katarzyna Stanny

Archiwum prac studenckich, a także aktualne realizacje znajdują się na stronie: http://napis.edu.pl/#

 

Patroni wydarzenia:

Polska Akademia Nauk,
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk,
Uniwersytet Warszawski,
Akademia Humanistyczna,
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS,
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie