„Operacja na żywym ciele” wystawa Sławomira Ratajskiego i Macieja Szczęśniaka

Opublikowano 26 kwietnia 2022

28 kwietnia o godz. 18:30 w galerii LELE Art Space odbędzie się otwarcie wystawy Sławomira Ratajskiego oraz Macieja Szczęśniaka Operacja na żywym ciele, na którą serdecznie zapraszamy. Wystawie towarzyszy kompozycja muzyczna Krzysztofa Ratajskiego. Wystawa potrwa do 23 maja. 


Operacja na żywym ciele


Operacja na żywym ciele sztuki odbywa się mechanicznie, za pośrednictwem coraz bardziej udoskonalanych narzędzi cyfrowego przekazu. Z jednej strony, dzięki owym nośnikom, możliwy jest coraz powszechniejszy kontakt z dziełami sztuki, ale z drugiej, ich odbiór zostaje ograniczony do wersji elektronicznej, czyli swoistej ilustracji oryginału. Rzeczywisty, realny obraz jest poddawany przetworzeniu przez narzędzia zapisu, stając się tłem, a obiektem percepcji pozostaje jego ilustracja właśnie – reprodukcja, dowolnie kształtowana, poddawana ruchowi, fragmentaryzowana lub powiększana, rozkładana na części, jak podczas swoistej lekcji anatomii. Tak powstałe obrazy z obrazu autonomizują się i mogą żyć własnym istnieniem.

Czym jest, na czym polega obcowanie z oryginalnym „ciałem” sztuki, z obrazem o własnej dynamice, dziejącym się wg własnych reguł uchwycenia zmienności i płynności materii, a czym jest percepcja zapośredniczona przez media elektroniczne? 
 
Takie pytanie stawiają sobie autorzy wystawy, Sławomir Ratajski i Maciej Szczęśniak– pokazując wieloczłonowy obraz oraz jego możliwą percepcję poprzez zastosowanie technik cyfrowych. Obraz autorstwa Sławomira Ratajskiego jest złożony z ośmiu części, które reprezentują fragmenty nieodkrytej, podlegającej ciągłej dynamice przemian całości, kosmicznych fraktali bez początku i bez końca. Obudowany został przez Macieja Szczęśniaka instrumentami elektronicznymi. Ich zadaniem jest analizowanie i badanie fragment po fragmencie jego materii. Poszczególne aparaty tworzą obrazy cyfrowe – reprodukcje. Są one przenoszone w inny kontekst, w świat przestrzeni wirtualnej. Relacyjność elementów współtworzących wystawę jest poszerzona o komentarz w kompozycji muzycznej Krzysztofa Ratajskiego. 
 
Wypełniający przestrzeń galeryjną obraz zostaje zredukowany do rozmiaru ekranu cyfrowych nośników. Traci swoją skalę, ale też aurę, zjawiskowość i integralność, niepowtarzalność istnienia. Jednocześnie akt ten należy do codziennych praktyk współczesnego funkcjonowania dzieła sztuki – w formie cyfrowej reprodukcji, ilustracji, zapisu jedynie zewnętrznej idei dzieła. Pozbawia znaczenia realność jego fizycznego istnienia. Postrzeganie samego dzieła skłania się ku odczytywaniu narracji, anegdoty, dominującej w świecie informacji elektronicznej. Przeczucie Waltera Benjamina wyrażone już dawno w „dziele sztuki w dobie reprodukcji” stanowiło zapowiedź tego, co dziś się w pełni i na szeroką skalę realizuje, szczególnie w czasie pandemii. Kontakt z oryginalnym dziełem sztuki został zdominowany przez jego reprodukcję. Powoduje to istotną zmianę w odbiorze obiektu sztuki istniejącego w rzeczywistości naturalnej. Ilustracja nie jest tu przypomnieniem tylko, ale dominującym sposobem odbioru, kliszą ukształtowaną w pamięci widza w zetknięciu z reprodukcją, która – w postaci cyfrowej stała się jednocześnie odrębnym dziełem. To ekran różnego typu nośników elektronicznych staje się właściwym obrazem, tym bardziej atrakcyjnym, że obdarzonym możliwością przetwarzania i udoskonalania. Jak pisał autor pojęcia symulakrów, Jean Baudrillard, „rzeczywistość padła łupem rzeczywistości wirtualnej”. Dzieło rzeczywiste staje się paradoksalnie tylko legitymizacją owego pierwszego odbioru poprzez reprodukcję, która jest jedynie opowieścią o nim. Opowieścią podważającą fizyczne istnienie obrazu. 
 
Czy więc żywego ciała sztuki nie okalecza świat cyfrowy? Czy świat cyfrowy jest naszą okaleczoną rzeczywistością?

artyści:
Sławomir Ratajski
Maciej Szczęśniak

muzyka: 

Krzysztof Ratajski  
 
otwarcie: 
28.04.2022 18:30h 
 
wystawa czynna:
29.04-23.05.2022  
wt-sb 16:00-20:00

LELE Art Space 

ul. Lelechowska 5, Warszawa