Czas jest najprostszą rzeczą – wystawa Doroty Kozieradzkiej i Michała Szuszkiewicza

Opublikowano 25 marca 2022

Serdecznie zapraszamy na wystawę Doroty Kozieradzkiej i Michała Szuszkiewicza

„Czas jest najprostszą rzeczą”

Zespół kuratorski:
Matylda Prus
Stach Szabłowski
 
Pawilon Wystawowy
Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie
Pl. T. Kościuszki 7-8
8 kwietnia – 17 lipca 2022 r.