Open call – Shapes

Opublikowano 21 marca 2022

Nasza uczelnia partnerska University of West Bohemia ogłasza open call dla studentów (termin do 15 maja 2022)  na prace artystyczne inspirowane autorskim projektem książki czeskiego projektanta Ladislawa Sutnara „Świat kształtów”. W tegoroczna edycja jest poświęcona obrazom i zdjęciom Sutnara z cyklu Venus. W konkursie mogą wziąć udział studenci West Bohemia University w Pilźnie, School of Visual Arts w Nowym Yorku i studenci ASP w Warszawie. Konkurs dopuszcza wszystkie formy kreacji artystycznej: projektowanie, sztukę mediów, fotografię, performance, animację, malarstwo, architekturę, literaturę, poezję, a także ujęcia teoretyczne.

Konferencja poświęcona temu projektowi odbędzie się online 20  kwietnia.
 
Wybrane prace studenckie zostaną pokazane na wystawie w Incubator Gallery w Pilźnie  we wrześniu i październiku, a także opublikowane w katalogu wystawy i projektu Kształty: Wenus.
Prace artystyczne należy nadsyłać (i ewentualne pytania kierować) na adres kuratora wystawy w Pilźnie: