Godziny otwarcia Dziekanatu

Opublikowano 23 listopada 2021

Godziny otwarcia Dziekanatu:
poniedziałki 10.00 - 12.00
czwartki 10.00 - 12.00
W pozostałe dni Dziekanat nie przyjmuje interesantów.