plener w Dłużewie dla I roku studiów magisterskich

Opublikowano 6 listopada 2021
Pod koniec października odbył się obowiązkowy plener w Dłużewie dla I roku studiów magisterskich.

Studentki i studenci musieli zmierzyć się z zadaniem “Terytorium”. Dodatkowym utrudnieniem była konieczność użycia zastanych materiałów, takich jak dmuchane zabawki i folia, które jednocześnie miały nadać pracom współczesny kontekst. Studentki i studenci realizowali zadanie stosując różnorodne strategie, jedne oparte na osobistym doświadczaniu, inne angażowały pozostałych uczestników. Nie obyło się bez przekroczenia granic i poszerzenia terytoriów. Co najważniejsze, nastąpiła fantastyczna wymiana energii i chyba większość uczestniczek i uczestników wyjechała z Dłużewa z przyjemnym wspomnieniem.
Opiekunami pleneru byli prof. Włodzimierz Szymański, mgr Dorota Kozieradzka i mgr Maciej Szczęśniak.