prezentacje pracowni do wyboru

Opublikowano 4 października 2021
We wtorek rozpoczynamy prezentacje pracowni, linki znajdują się poniżej:
1. g. 10.00 Pracownia Relacji Wizualnych prof. Prot Jarnuszkiewicz, dr Piotr Kucia
2. g. 10.20 Pracownia Koncepcji Artystycznych prof. Sławomir Ratajski
3. g. 10.40 Pracownia Działań Przestrzennych prof. Mirosław Bałka
4. g. 11.00 Pracownia Przestrzeni Działania Dźwięku dr hab. Katarzyna Krakowiak
5. g. 11.20 Pracownia 3D i Zdarzeń Wirtualnych I dr hab. Piotr Kopik
6. g. 11.40 Pracownia 3D i Zdarzeń Wirtualnych II dr hab. Jakub Wróblewski, prof. ASP
7. g. 12.00 Pracownia Przestrzeni Malarskiej prof. Leon Tarasewicz
8. g. 12.20 Pracownia Koncepcji Obrazu dr hab. Paweł Susid, prof. ASP
9. g. 12.40 Pracownia Brył i Płaszczyzn dr Łukasz Kosela
10. g. 13.00 Pracownia Alternatywnego Obrazowania prof. Włodzimierz Szymański
11. g. 13.20 Pracownia Kreacji Fotograficznej I dr Izabela Maciusowicz
12. g. 13.40 Pracownia Kreacji Fotograficznej II prof. Tomasz Myjak
13. g. 14.00 Pracownia Fotografii Społecznej dr hab. Witold Krassowski, prof.ASP
14. g. 14.20 Pracownia Zastosowań Fotografii prof. Mariusz Wideryński
15. g. 14.40 Pracownia Komunikacji Intermedialnej prof. Krzysztof Olszewski
16. g. 15.00 Pracownia Obiektu (Multimedialnego) dr hab. Paula Jaszczyk
17. g. 15.20 Pracownia Obrazowania dla Mediów dr Katarzyna Stanny
18. g. 15.40 Domena publiczna (przedmiot do wyboru) prof. Harvardu Krzysztof Wodiczko, dr Ewa Bobrowska