Ewa Bobrowska, UCI Critical Theory and Contemporary Art Practice: Jacques Derrida, Jean-François Lyotard, Bruce Nauman, and Others With a Prologue by Georges Van Den Abbeele

Opublikowano 29 czerwca 2021
Najnowsza książka dotycząca współczesnej amerykańskiej  sztuki i filozofii w języku angielskim dr Ewy Bobrowskiej ukazała się w Berlinie nakładem wydawnictwa Peter Lang. Publikacja znajduje się w katalogu Biblioteki Kongresu amerykańskiego.


https://www.peterlang.com/view/title/68589

Berlin, Berno, Bruksela, Nowy Jork, Oxford, Warszawa, Wiedeń, 2020, Wydawnictwo Peter Lang,
seria: Cross-Roads pod redakcją Ryszarda Nycza
Liczba stron: 338

Monografia ta, autorstwa dr Ewy Bobrowskiej, została opublikowana w języku angielskim w Berlinie przez Wydawnictwo Peter Lang w roku 2020. Książkę tę wyróżnia zarówno oryginalność tematu, jak też unikalna metodologia. Przedmiotem badań  jest w niej przede wszystkim współpraca J. Derridy, J.-F. Lyotarda, J. Hillisa Millera, D. Carrolla, F. Jamesona i innych, w ramach Instytutu Teorii Krytycznej na Uniwersytecie Kalifornijskim w Irvine oraz zastosowanie  tejże teorii krytycznej jako klucza metodologicznego do interpretacji współczesnej sztuki amerykańskiej.

Filozoficzna analiza dotyczy dzieł sztuki między innymi: Bruce'a Naumana, Josepha Kosutha, Chrisa Burdena, Christo, Krzysztofa Wodiczki, Jaspera Johnsa, Roberta Rauschenberga.

Książka poprzedzona jest oryginalnym Prologiem pióra Georgesa van Den Abbeele (Dziekana Wydziału Humanistycznego na Uniwersytecie Kalifornijskim w Irvine w latach 2013-2018), dotyczącym historii teorii krytycznej w Stanach Zjednoczonych,  w szczególności na Uniwersytecie Kalifornijskim w Irvine.

Należy podkreślić, że Instytut Teorii Krytycznej na tymże uniwersytecie należał do najlepszych ośrodków studiów nad teorią krytyczną w Stanach Zjednoczonych.

okładka Bobrowska Peter Lang

ulotka Bobrowska Peter Lang