Ruszył nabór wniosków na Studenckie Zadania Kulturalne

Opublikowano 16 maja 2021

Ruszył nabór wniosków na Studenckie Zadania Kulturalne dla wszystkich studentów Wydziału Sztuki Mediów na projekty z zakresu sztuk multimendialnych i intermedialnych niebędących częścią dydaktyki. Składanie wniosków do 1 czerwca 2021 r. do godz. 15.00
Szczegóły i regulamin poniżej.

REGULAMIN

KATALOG KOSZTÓW

INSTRUKCJA WYDATKOWANIA ŚRODKÓW

WZÓR WNIOSKU

FINANSOWANIE STUDENCKICH ZADAŃ KULTURALNYCH 2021

REGULAMIN

1. Na dofinansowanie działalności artystycznej i kulturalnej studentów nie związanej z dydaktyką Wydziału Sztuki Mediów ASP w Warszawie w 2021 roku przeznaczono 14 700 PLN.

2. O dofinansowanie działalności artystycznej ubiegać się mogą:

studenci I-III roku studiów I stopnia Wydziału Sztuki Mediów indywidualnie, jeśli termin realizacji zadania nie przekracza terminu obrony dyplomu;

studenci I-II roku studiów II stopnia Wydziału Sztuki Mediów indywidualnie, jeśli termin realizacji zadania nie przekracza terminu obrony dyplomu;

grupy studentów Wydziału Sztuki Mediów;

koła naukowe funkcjonujące na Wydziale Sztuki Mediów;

Samorząd Studencki Wydziału Sztuki Mediów.

3. O dofinansowanie można ubiegać się składając wniosek Studenckie Zadanie Kulturalne 2021. Wnioski złożone po wskazanym terminie, wypisane ręcznie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

4. Jako działalność artystyczną i kulturalną rozumie się:

realizacje w zakresie sztuki intermedialnej i multimedialnej.

5. Pełen wykaz kosztów realizowanych w ramach Studenckich Zadań Kulturalnych 2021 znajduje się w załączonym katalogu kosztów.

6. Podział środków ma charakter konkursowy.

7. Rozpatrywaniem wniosków pod kątem poziomu merytorycznego i artystycznego zajmuje się powołana przez Dziekana Wydziału Sztuki Mediów Komisja na rok 2021. W skład komisji wchodzą Dziekan, Prodziekan, Pełnomocniczka ds. Studiów Niestacjonarnych oraz przedstawiciel_ka studentów wyznaczony_a przez Samorząd Studencki Wydziału Sztuki Mediów.

8. Komisja może dofinansować działania artystyczne w pełnym zakresie, w jego części lub wcale. Z posiedzenia komisji sporządzany jest protokół. Od decyzji komisji nie ma drogi odwoławczej.

9. Z wydatkowania obowiązuje rozliczenie merytoryczne. Na zakończenie projektu należy złożyć sprawozdanie z realizacji Studenckiego Zadania Kulturalnego 2021 wraz z dokumentacją. Studenci, którzy nie rozliczą przyznanych środków zostaną wezwani do zwrotu środków oraz nie będą mogli ubiegać się o kolejne dofinansowania działalności artystycznej studentów.

10. W materiałach promocyjnych oraz publikacjach związanych z dofinansowanymi działaniami artystycznymi należy umieścić dopisek: „dofinansowano ze środków na działalność artystyczną studentów Wydziału Sztuki Mediów ASP w Warszawie” oraz logotypy ASP w Warszawie i Wydziału Sztuki Mediów.

FINANSOWANIE STUDENCKICH ZADAŃ KULTURALNYCH 2021 – TERMINARZ

składanie wniosków I tura: do 1 czerwca 2021 r. do godz. 15.00;

Wyniki naboru do 7.06.2021

możliwość wydatkowania i rozliczania środków: 30 listopada 2021 r.;

składanie sprawozdania z realizacji Studenckiego Zadania Kulturalnego 2021: do 10 grudnia 2021 r.

Wnioski wypełnione na komputerze, jako nieedytowalne pliki .pdf należy przysyłać z akademickiego adresu e-mail na adres maryna.tomaszewska@asp.waw.pl tytułując wiadomość:

STUDENCKIE ZADANIA KULTURALNE 2021 – WNIOSEK