Lovestory. Live Vr performance

Opublikowano 28 kwietnia 2021
Lovestory. Live Vr performance
Jakub Wróblewski, Przemysław Danowski, Andrei Isakov, Piotr Kucia. 
Choreografia: Magdalena Przybysz.
Performerzy: Liwia Bargiel, Bartosz Kiełbowicz
Projekt zrealizowany na Wydziale Sztuki Mediów ASP w Warszawie
 
Lovestory – postsexual telematic experience to interaktywne doświadczenie wirtualnej rzeczywistości bazujące na rejestracji zbliżenia dwójki ludzi w technologii motion capture. Główna idea realizacji to migracja ciała uczestnika lub uczestników w ciało wirtualne, a następnie emulacja w kolejnym wybranym ciele możliwym do przechwycenia w trakcie doświadczenia. Ideę pozyskania ciała, przejęcia innego bytu twórcy utożsamiamy z obecną w mistyce tybetańskiej Tulpą, czasami używaną jako synonim „magicznej emanacji”, „zjawy” lub „myślokształtu”. Pomysł na scenariusz doświadczenia wywodzi się z zainteresowania wczesnymi ekranizacjami kina sf. pokazującego działanie rzeczywistości wirtualnej, wraz z transhumanistyczną ideą wirtualnego połączenia uczucia dwojga ludzi oraz nad studiami budowy ciała i możliwościami oddania jego motoryki poprzez określoną estetykę. Szkieletem projektu jest rejestracja bliskiego spotkania dwójki bliskich sobie ludzi i opracowanie z choreografką Magdaleną Przybysz sekwencji ruchowych prowadzących do całościowego – emocjonalnego i fizycznego –  połączenia uczestników. Ruch postaci przechwycony został w systemie motion capture – para miała na sobie specjalnie skonstruowane i oczujnikowane kombinezony. W dalszej części realizacji pracowaliśmy nad systemem generowanych cząsteczek w czasie rzeczywistym tworząc reprezentacje ciał w przestrzeni wirtualnej. Chcieliśmy, aby osoby wchodzące w przestrzeń Lovestory miały możliwość czynnego wpływu na motorykę reprezentacji –  aby ich dłonie mogły zaburzać lub kształtować formy w przestrzeni. Ważnym etapem badawczym było stworzenie prototypu przejmowania widoku w przestrzeni VR – uczestnicy zbliżając się do reprezentacji mają możliwość “wypożyczenia” ich punktu widzenia – z wojerystów stajemy się czynnymi uczestnikami. Naszym celem jest badanie medium jakim jest rzeczywistość wirtualna, określanie konstytuujących jej założeń oraz próba przekraczania granic. Istotnym punktem zwrotnym w pracy nad Lovestory stało się ograniczenie dystansu socjalnego podczas pandemii Covid-19. Obecnie wiele interakcji odbywa się w przestrzeni wirtualnej – która bez obliczeń na poziomie kwantowym i neurologicznej implementacji – nie jest w stanie zastąpić tej odbieranej subiektywnie przez każdego człowieka. Wierzymy jednak, że nowa jakość interakcji i programowanie modeli estetyki obecności stworzy nowe formy odczuwania i socjalnych uwarunkowań. Dla nas działania w przestrzeni wirtualnej, a raczej badanie relacji w niej zachodzących stało się istotną strategią artystyczną. Najciekawsze są pytania, które pojawiają się na początku budowania koncepcji, w trakcie developmentu i po prezentacji skończonej realizacji: jakie są nasze granice postrzegania, jak możemy etycznie kształtować interakcje socjalne oraz doświadczenia indywidualne oraz co możemy zaproponować odbiorcom wobec ponad ponad czterdziestu tysięcy lat historii działalności człowieka jaką jest sztuka.
 
Na Imagine Film Festival w Amsterdamie w VR Expanded Selection kierowanej przez Stanisława Liguzińskiego  prezentujemy wersję projektu, traktowaną przez nas jako proof of concept. Lovestory jako live performance jest przestrzenią w której zaproszeni performerzy – Liwia Bargieł i Bartosz Kiełbowicz eksperymentują z naszą strukturą i interakcją, z rozciągłością w przestrzeni oraz z byciem ze sobą w i poza VR na własnych zasadach. Performerzy odpowiadają na interakcje które znajdują w doświadczeniu poszerzając je o prawdziwą, fizyczną relację. 
 
czytaj więcej: project lovestory