Open Call: Sztuczna Patointeligencja

Opublikowano 26 kwietnia 2021

Open call wyłania propozycje realizacji łączących rejestrację wideo ze środowiskiem wirtualnym i odnoszące się do konwencji studia TV  (np. formuły programu informacyjnego) oraz do tematu.

Wybrane propozycje zostaną zrealizowane / wyprodukowanie i pokazane w ramach wydarzenia online  “Sztuczna patointeligencja” opublikowanego na stronie i w mediach społecznościowych TRAFO.

Zgłoszenia są przyjmowane do 16 maja 2021 r.

szczegółowe informacje:

trafo.art sztuczna-patointeligencja open call

facebook

studio demo: