dyplom magisterski Bartosza Zalewskiego zakwalifikowany do 7. Konkursu Najlepszych Dyplomów Sztuki Mediów

Opublikowano 26 kwietnia 2021

Bardzo miło nam poinformować, że dyplom magisterski Bartosza Zalewskiego „Póki kanarek śpiewa, jesteśmy bezpieczni” został zakwalifikowany do 7. Konkursu Najlepszych Dyplomów Sztuki Mediów w Centrum Sztuki WRO.

Więcej o dyplomie możecie przeczytać tutaj:

Bartek Zalewski póki kanarek śpiewa jesteśmy bezpieczni 

Więcej o konkursie:

Celem konkursu, którego organizatorami są Centrum Sztuki WRO oraz Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, jest prezentacja najlepszych dyplomów licencjackich i magisterskich z zakresu nowych mediów, zrealizowanych na publicznych uczelniach artystycznych w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu.

Prace wybierane są przez komisje dyplomowe, obradujące na poszczególnych uczelniach, w skład których wchodzą przedstawiciele środowiska artystycznego w danym mieście, reprezentanci uczelni oraz członkowie zespołu WRO. W każdej uczelni wybierany jest jeden dyplom, który wchodzi w skład wystawy konkursowej realizowanej przez Centrum Sztuki WRO.

Spośród pokazywanych na ekspozycji prac, międzynarodowe jury dokonuje wyboru najlepszego dyplomu.