Izabela Maciusowicz, Anna Panek, Irmina Staś „Rok nieustającego lata”

Opublikowano 24 marca 2021

Izabela Maciusowicz, Anna Panek, Irmina Staś „Rok nieustającego lata”
71 stron
Język: polski, angielski
Redaktorka naczelna: Anna Panek
ISBN: 978-83-66098-89-3
Publikacja Wydziału Sztuki Mediów
Rok nieustajacego lata – katalog

Prezentowana w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie wystawa Rok nieustającego lata jest efektem zadania badawczego Człowiek wobec natury; biologiczność w sztuce, realizowanego na Wydziale Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przez trzy artystki: malarki Annę Panek i Irminę Staś oraz fotografkę Izę Maciusowicz. Założeniem tego badania było szukanie rozwiązań, które pozwoliłyby za pomocą języka sztuki przedstawić wizję świata rozumianą jako całość, gdzie porządek i chaos są częścią kosmosu, a „gen altruizmu” ma tak samo duże znaczenie dla przetrwania gatunków jak chęć dominacji. Artystki zwracają uwagę na pokrewieństwo człowieka z innymi gatunkami, które powinno nas uczyć pokory i ograniczać nasze autokratyczne działania wobec środowiska. W miejsce walki postulują spokrewnianie się, próbę kolektywnego przetrwania razem z innymi gatunkami. Prezentowane prace niezależnie od używanego medium odnoszą się bezpośrednio do trwającej od setek lat degradacji planety, prowadzącej do nieuchronnej katastrofy ekologicznej. Artystki zadają pytania: czy powrót człowieka do korzeni, do pierwotnych związków z naturą jest w ogóle możliwy?, czy język sztuki może stać się sposobem wyrażenia i budowania nowej świadomości ekologicznej?, czy poprzez twórczość artystyczną można wyrazić zagrożenie zagładą ludzkości wynikające z antropocentrycznego postrzegania rzeczywistości?

Agata Chinowska