Irmina Staś „Ząb w ząb/Tooth to Tooth”,

Opublikowano 14 listopada 2020

Irmina Staś „Ząb w ząb/Tooth to Tooth”
Redakcja: Katarzyna Krysiak;
Wydawca: Galeria Foksal, Warszawa 2020
Język: polski i angielski
ISBN 978-83-63427-60-3

http://www.galeriafoksal.pl/irmina-stas-zab-w-zab

Towarzysząca wystawie Irminy Staś publikacja zawiera dokumentację fotograficzną wystawy, reprodukcje cyklu malarskiego Ząb w ząb, więc także prac, które nie zostały zaprezentowane w Galerii Foksal. W książce znalazły się również teksty: wstęp kuratorki wystawy Katarzyny Krysiak oraz obszerny esej Agnieszki Marii Wasieczko Granice malarstwa Irminy Staś który opisuje prezentowane prace w kontekście dotychczasowej twórczości artystki.