Obrony online dyplomów licencjackich i magisterskich

Opublikowano 5 lipca 2020

Serdecznie zapraszamy na obrony online dyplomów licencjackich.

Szczegółowy harmonogram oraz linki do dokumentacji publikujemy na podstronie >> Dyplomy

Obrony będą odbywały się poprzez Google Meet. Przy nazwisku dyplomantki/dyplomanta zostanie podany link do spotkania online oraz do dokumentacji online

Uprzejmie informujemy, że ze względu na wynikające z przepisów prawa obowiązki w zakresie kontroli, przebieg egzaminów dyplomowych jest rejestrowany. W związku z powyższym prosimy o wyłączenie opcji kamery oraz dźwięku – aby nie było możliwości nagrywania wizerunku. Jednocześnie informujemy, że nie ma możliwości nagrywania przez inne osoby. Jedynym podmiotem upoważnionym do rejestracji przebiegu egzaminów dyplomowych jest Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie. Jakiekolwiek publiczne wykorzystywanie bez zgody ASP w Warszawie nagrań może skutkować naruszeniem praw autorskich i w konsekwencji sankcjami przewidzianymi przez prawo za ich naruszenie a także stanowić naruszenie dóbr osobistych pracowników ASP w Warszawie.