Oświadczenie władz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Opublikowano 17 czerwca 2020

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie wynajmuje firmie FAST FACTORY sp. z o. o. sp.k część nieruchomości położonej przy ul. Spokojnej 15 w Warszawie pod działalność gastronomiczną.

Władze Uczelni nie miały wiedzy o planowanej obecności Prezydenta RP, Pana Andrzeja Dudy na terenie wynajmowanej i udostępnianej na potrzeby gastronomiczne powierzchni, a tym bardziej o planowaniu podpisania Karty Rodziny. Żadna ze służb Prezydenta (Kancelaria Prezydenta RP, Służba Ochrony Państwa) nie zgłaszała się do ASP w tej sprawie.

Uczelnia od zawsze była i jest otwarta na osoby różnych światopoglądów, orientacji seksualnej czy wyznania. Kształcimy studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i tolerancji oraz poszanowanie godności i praw człowieka oraz przeciwdziałania dyskryminacji.

Wyrażamy także solidarność i wsparcie dla osób LGBTQ+ w tych trudnych czasach.