KOMUNIKATY REKTORA ASP i DZIEKANA WYDZIAŁU SZTUKI MEDIÓW

Opublikowano 12 marca 2020

Szanowni Państwo

Na mocy Zarządzenia nr 2/2020 Rektora ASP w Warszawie z dnia 11 marca 2020 roku informuję, iż do dnia 29 marca br. nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczne.

Na teren Wydziału Sztuki Mediów zakaz wstępu mają zarówno studenci jak i dydaktycy. Unieważnieniu ulegają na ten czas wszystkie upoważnienia do sal zarówno dla studentów jak i dydaktyków.

Dziekanat Wydziału Sztuki Mediów będzie pracował następująco:

poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach 10:00-14:00 służąc wsparciem w ramach komunikacji mailowej i telefonicznej,

codziennie w godz. 8:00-16:00 w ramach komunikacji mailowej.

Jakiekolwiek ewentualne wizyty będą możliwe po wcześniejszej telefonicznej konsultacji.

Niedostosowanie się do powyższych będzie skutkowało przekazaniem niniejszej informacji do Rektora i Kanclerza Uczelni oraz dalszymi konsekwencjami.

Proszę sprawę potraktować poważnie i odpowiedzialnie.

Nieprzestrzeganie wspomnianych ustaleń będzie rozumiane jako ryzyko wystawienia zdrowia studentów i pracowników na niebezpieczeństwo.

Ustalenia te dotyczą zarówno studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych.

Zwracamy też uwagę, iż odwołane zostają także wszelkie działania dydaktyczne i pozadydaktyczne wynikające z aktywności na Akademii: spotkania, warsztaty, plenery lub wyjazdy poza murami Akademii.

 

Z poważaniem

prof. Prot Jarnuszkiewicz

Dziekan Wydziału Sztuki Mediów

https://asp.waw.pl/2020/03/11/zarzadzenie-rektora-akademii-sztuk-pieknych-w-warszawie-w-sprawie-covid-19/