Viral ART Festival 2020

Opublikowano 3 marca 2020

Open Call / Viral ART Festival 2020

SUPERINFEKCJA W INTERSZTUCE!

Chcesz się znaleźć w intermedialnej przestrzeni skrytego buntownika?
Nie wiesz jak się przebić ze swoim eksperymentem artystycznym?
Jesteś gotowy na małą rywalizację w sztuce?
Viral ART Festival infekuje konkursem, który może obnażyć Twoje buntownicze oblicze 😉
Zobacz, jak bardzo możesz się otworzyć, przeczytaj i zastanów się, czy jesteś na to gotowy, bo my na Ciebie jesteśmy ! Zgłoś się i weź udział w wystawie intermedialnej.

ZARAŻAMY MŁODĄ SZTUKĄ !

Założeniem Konkursu Open Call / Viral ART Festival 2020, zwanego dalej Konkursem jest prezentacja realizacji działań artystycznych w formie wystawy, która odbędzie się w terminie 24.04-30.04.2020 w Akademickim Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka w Lublinie.
Festiwal ma na celu integrację działań, będących swego rodzaju buntem przeciwko skanonizowanym formom sztuki, a także sztuce komercyjnej. Kreacja i eksperyment to typowe potrzeby młodych ludzi, którzy poszukują nowych form i ekspresji w sztuce. Jednym z głównych założeń jest prezentacja możliwie szerokiego spektrum aktywności w obszarze kultury studenckiej oraz sztuki interdyscyplinarnej tworzonej przez młodych adeptów sztuki.

Prace mają być eksperymentem podejmującym tematykę fizyczności i/lub mentalności człowieka. Do konkursu można zgłaszać prace/projekty wykonane we wszystkich mediach i obszarach sztuki, np. działanie multimedialne, wykorzystujące nowe technologie, sztuki cyfrowe, video, animacja, obiekt, instalacja, rysunek, malarstwo czy rzeźba etc.

Data zgłoszeń: 2-31 marca 2020
Dla kogo: studentów i absolwentów dwóch ostatnich lat uczelni polskich (obrona w 2018 lub 2019 roku)
Zgłoszenia kierujcie na adres: viralartfestival@ack.lublin.pl
Wystawa: 24-31 kwietnia 2020
Miejsce: Akademickie Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka w Lublinie  

Do uczestnictwa w wystawie zakwalifikowanych zostanie dziesięć prac wyłonionych przez jury, powołane przez Akademickie Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka, w którym znajdą się specjaliści reprezentujący różnorodne dziedziny sztuki. Organizator zastrzega sobie prawo zakwalifikowania większej ilości prac do wystawy.

Finałowa trójka artystów zostanie wyróżniona finansowymi nagrodami o wartości (brutto):
I miejsce – 2000 zł
II miejsce – 1000 zł
III miejsce – 500 zł

Organizator: Akademickie Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka w Lublinie    
Kuratorzy festiwalu: Magdalena Markiewicz, Maciej Lachowicz
Komisarz projektu: Izabela Pastuszko  

Szczegółowy regulamin konkursu i karty zgłoszeń do pobrania na stronie:
https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,9419,open-call-viral-art-festival,88159.chtm