Pracownia Relacji Wizualnych, „RE_TRACKING” (praca zbiorowa)

Opublikowano 18 listopada 2019

Pracownia Relacji Wizualnych, „RE_TRACKING” (praca zbiorowa)
Wydawca: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, 2019
Tekst: Prot Jarnuszkiewicz
Redakcja: Magdalena Morawik
Język: polski i angielski
60 stron
ISBN 978-83-66098-53-4

http://prw-asp.com/2019/07/04/re_tracking-w-bwa-jelenia-gora/

Publikacja towarzysząca wystawie „RE_TRACKING”, która odbyła się w BWA Jelenia Góra 2019 roku.

Pracownia Relacji Wizualnych jest miejscem dyskusji o wideo i fotografii, jako o mediach artystycznej ekspresji.

Jest przestrzenią rozwoju myśli, gdzie dominuje przekonanie, że bycie twórcą współcześnie to nie tylko techniczne umiejętności, ale przede wszystkim sposób refleksji, będącej efektem analizy rzeczywistości i emocji towarzyszących temu postrzeganiu.

Prowadząc pracownię proponuję rozumienie twórczości, jako stanu umysłu, jako gotowości do dialogu, jako narzędzia rozbudzania świadomości i formy nawiązywania kontaktu z otaczającą rzeczywistością poprzez powrót do studiowania otoczenia. Także jako sposób postrzegania i analizowania zaobserwowanych w niej reguł.

Forma wideo, jak i fotografia, przez swoją analityczność i konieczność unikania tautologii, grożącej w wypadku zbyt dosłownego odwzorowywania świata, czy zbyt czytelnego przekazu, ćwiczy wrażliwość postrzegania, emocjonalność odbioru i umysł w formułowaniu refleksji.

Jest medium specyficznym; aby coś zostało zarejestrowane musi wcześniej zaistnieć przed obiektywem. Musimy przez pewien czas współistnieć z obiektem w przestrzeni rzeczywistej.

To właśnie ów mimetyzm sprawia, że są to doskonałe narzędzia do „stawiania pytań o świat”.

Pracy w tym kierunku i kształcenia takich właśnie umiejętności oczekuję od swoich studentów: analizy śladów, świadectw, świadomej obecności w rzeczywistości, którą zamieszkują. Indywidualnego postrzegania i interpretacji tych przestrzeni. Akomodowania siebie do świata i świata do swoich emocji. Stałego otwarcia się na wszelkie bodźce i refleksje rodzące się w kontekście znanych i pozornie rozpoznanych obiektów i celów ich obecności oraz funkcji w naszym świecie.

Myślę, że stanowi to gwarancję dynamiki i dialogu, który w dzisiejszym świecie wizualnym jest jedyną drogą do indywidualności.Tym razem prezentujemy działania podejmowane w obrębie Pracowni pod wspólnym tytułem Re_Tracking. Określenie to wyrastające z obszaru medium wideo, odnoszące się do mechanizmu nadążania systemu odczytu ścieżki magnetycznej na taśmie magnetowidowej, wydaje się mieć specjalne znaczenie. W kontekście zrealizowanych prac zakłada dopasowanie systemu relacjonowania rzeczywistości do system odbioru, czytnika, uosobionego przez widza. W mojej ocenie przygotowany zestaw prac stanowi zatem formę dostrajania się do wspólnej formy komunikacji i jako taki właśnie wydaje się szczególnie interesujący i aktualny.

Artyści:
Julia Dorobińska
Marcelina Gorczyńska
Łukasz Horbów
Prot Jarnuszkiewicz 
Lena Pierga
Agata Rucińska
Klaudia Skuza
Wojtek Szczerbetka
Bożena Wydrowska
Bartek Zalewski