„Edukacja medialna jako wyzwanie”, redakcja naukowa Sławomir Ratajski

Opublikowano 17 listopada 2019

„Edukacja medialna jako wyzwanie”, redakcja naukowa Sławomir Ratajski
Wydawcy: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie,
Polski Komitet do spraw UNESCO, 2019
Język: polski
423 strony
ISBN 9788366098718
ISBN 9788394390648

Monografia „Edukacja medialna jako wyzwanie” ukazuje inną, głębszą, a przez co nieco trudniejszą do recepcji warstwę wiedzy o mediach i ich wpływie na społeczeństwo i jednostki. (…) edukacja medialna jest wyzwaniem dla władz oświatowych i wszystkich ludzi, którzy mając świadomość wielkiej współczesnej roli mediów w poznawaniu świata, chcą ten świat lepiej rozumieć i pełniej w nim uczestniczyć.
Dr hab. inż. Janusz Morbitzer, prof AWSB

…taka praca jest ciągle potrzebna, oczywiście do przeczytania i w przypadku wielu [zamieszczonych w niej] tekstów po prostu do zastosowania w edukacji, zwłaszcza szkolnej. (…) Autorzy poszczególnych rozdziałów prezentują zarówno omówienia teoretyczne, jak i zastosowania praktyczne. To niewątpliwe świadczy o użyteczności pragmatycznej tejże pracy.
Prof. dr hab. Stanisław Dylak

Rozwijane współcześnie sieci informatyczne i ich zasoby mierzyć się muszą z zagrożeniami bezpieczeństwa natury ideologicznej i kulturowej, ale też ekonomicznej, politycznej, a nawet militarnej. Dalsze zamykanie oczu na status quo i rosnące potrzeby edukacyjne jest zbyt niebezpieczne.

…[publikacja] wydaje się nie tylko znamieniem czasu, ale – mam nadzieję – spełni oczekiwania środowisk akademickich kształcących studentów na kierunkach społecznych i humanistycznych. Na progu IV rewolucji przemysłowej edukacja medialna stała się bowiem jednym z priorytetowych celów rozwoju współczesnego społeczeństwa informacyjnego.
Prof. nadzw. dr hab. Maciej Tanaś