TURBOPOSTERRR

Opublikowano 5 listopada 2019

kuratorki: Beata Świerczyńska, Maja Żurawiecka

5-19.11.2019

Grupa artystyczna Turboposter działa na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie od 2010 roku, zrzeszając studentów tworzących plakaty pod opieką prof. Lecha Majewskiego. Działania grupy skupiają się na poszukiwaniu kreatywnych, wizualnych odpowiedzi na problemy związane z otaczającym światem.

Celem grupy jest tworzenie szybkich projektów plakatów. Powstają one z tygodnia na tydzień, a prawdopodobnie z dnia na dzień. Czasem mają bardzo surowy charakter, ćwiczą sprawność projektowania, logikę myślenia oraz szybkość i celność odpowiadania za zadane tematy.

Prowadzony przez Turbo konkurs odbywa się co dwa tygodnie, a jego celem jest przygotowanie projektów na zadany temat, zazwyczaj aktualny społecznie lub związany z wydarzeniami kulturalnymi. Konkursy mają charakter otwarty, plakaty mogą zostać zgłoszone przez osoby spoza Wydziału Grafiki czy ASP.

Mentorem konkursu i pomysłodawcą tematów jest prof. Lech Majewski, prowadzący Pracownię Komunikacji Wizualnej i Plakatu na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie. Decyduje on również o zwycięzcy. Niezależnie od decyzji jurora, w każdej edycji sami uczestnicy przydzielają własne nagrody poprzez głosowanie. Niejednokrotnie werdykt ten jest różny od wizji profesora.

Wystawa w Galerii Spokojna nie jest podsumowaniem działalności Turboposter. Grupa jest wciąż tworem żywym. Chociaż powstała kilka lat temu jako koło naukowe, jej działalność jest kontynuowana przez kolejne roczniki. Wystawa przedstawia wybór plakatów stworzonych przez najaktywniej działających, w ostatnich latach, studentów. Wybór ten uzupełniają również prace historyczne.

W tym roku grupa wznawia swoją działalność przygotowując się do nadchodzącego Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie, ale i planując cykliczne konkursy międzynarodowe.

czytaj więcej na facebooku

czytaj więcej na stronie turboposter