HYBRYDA/II

Opublikowano 10 maja 2019

HYBRYDA to współpraca pomiędzy szkołami: ASP w Warszawie i ABK w Stuttgarcie, która umożliwia dialog i wspólne działanie studentów obu uczelni.

artyści: Maksymilian Biel, Yalun Cheng, Julia Dorobińska, Kamil Druk, Jessica Dudziak, Saskia Evenhuis, Łukasz Horbów, Wojciech Szczerbetka, Yuan Wang

kurator: Patrick Thomas

9.-15.05.2019

W przeciwieństwie do pierwszej edycji, która odbyła się w przestrzeni miejskiej HYBRYDA/II eksploruje wiejskie otoczenie. Prace powstałe na warsztatach to synteza pomiędzy światem analogowym a cyfrowym, która daje możliwość dalszej konsolidacji koncepcji fuzji obu światów.

Patrick Thomas

Kwiecień 2019, Berlin

czytaj więcej na facebooku