Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Wydział Sztuki Mediów

Kolejna edycja warsztatów filmowych na ASP

Opublikowano 14 stycznia 2019

Na Wydziale Sztuki Mediów odbyło się już pieć warszatów filmowych, dla studentów Akademii Sztuk Pięknych.  Warsztaty  od 2 lat są współfinansowne przez  Polski Instytut Sztuki Filmowej w ramach programu operacyjnego “Edukacja i upowszechnianie kultury filmowej”. Tematami warsztatów były m.in.  rejestracja obrazu cyfrowego w zapisie LOG i RAW przy użyciu różnych kamer od HD do 4K, oświetlenie planu filmowego, kamera w ruchu  oraz wstępna analiza obrazu zarejestrowanego podczas warsztatów.

Zadanie adresowane jest przede wszystkim do studentów, którzy w swojej pracy twórczej zamierzają wykorzystywać film jako medium. Wykorzystanie bogatego i nowoczesnego zaplecza technicznego najnowocześniejszych kamer i sprzętu oświetleniowego wraz z fachową obsługa pozwoli studentom profesjonalizację ich przyszłych zawodów. W ciągu kolejnych trzech spotkań studenci przygotują scenariusz filmu, który zostanie zrealizowany  pod opieką  dr Piotra Kuci, pomysłodawcy warsztatów. Efekt końcowy oraz materiały z planu będą udostępnione na stronie Wydziału.