Festiwal Warsaw Photo Days 2018 – otwarty konkurs

Opublikowano 13 listopada 2018

PIĄTA EDYCJA FESTIWALU WARSAW PHOTO DAYS – OTWARTY KONKURS!

Festiwal Warsaw Photo Days 2018 organizowany przez Okręg Warszawski ZPAF
Temat tegorocznej edycji: MANIPULACJA
Czas trwania wystaw w warszawskich galeriach: 7-28 grudnia 2018
Termin zgłoszeń projektów: 24 listopada 2018

Czekamy na realizacje fotograficzne i formy multimedialne z użyciem 
fotografii i/lub video. W warszawskich galeriach zaprezentowanych 
zostanie dwanaście wystaw indywidualnych wyłonionych w drodze otwartego 
konkursu skierowanego do artystów sztuk wizualnych.
Spośród wyłonionych do prezentacji projektów jury wyłoni laureata 
konkursu, który otrzyma tytuł GRAND PRIX i nagrodę pieniężną w wysokości 
5.000 zł (lub równowartość w €). Prace zostaną wyprodukowane przez 
organizatora z otrzymanych od autorów plików w rozdzielczości 
umożliwiającej druk.

Tematem piątej edycji Warsaw Photo Days jest MANIPULACJA.

Oczekujemy projektów analizujących wizualnie i problematyzujących temat 
festiwalu. Manipulacja jest zjawiskiem powszechnym i ponadlokalnym. 
Dotyczy życia społecznego, politycznego, reklamy, mediów, a także samego 
medium fotografii.
W ramach konkursu oczekujemy zarówno na projekty podejmujące próbę 
przyjrzenia się społecznemu zjawisku manipulacji, rozumianej jako forma 
wywierania wpływu na osobę lub grupę w taki sposób, by realizowała cele 
manipulatora, jak i na cykle fotograficzne / realizacje video / 
instalacje, które służą lub potencjalnie mogą służyć jako narzędzia 
manipulacji odbiorcami za pomocą pozornie realnego, a w rzeczywistości 
znacznie przetworzonego lub wręcz przekłamanego obrazu rzeczywistości. 
Nie da się ukryć, że jako współczesne społeczeństwa medialne stajemy 
wobec problemu prób wpływu na naszą świadomość jednostkową i społeczną 
na niezliczonych obszarach.
Zachodzące w tym zakresie procesy i zjawiska są niezwykle interesującym 
polem do analizy wizualnej dokonanej przez artystów i wymiany poglądów 
na gruncie międzynarodowym. Procesy te, z racji skali i coraz większej 
powszechności, są tym, co powinno wzbudzać zainteresowanie każdego z 
nas, a zwłaszcza młodego pokolenia twórców i odbiorców kultury 
ukształtowanego przez nadaktywną rzeczywistość medialną oraz otaczający 
nas z każdej strony agresywny świat reklamy, polityki i kultury masowej.

Zgłoszenie MUSI zawierać:
* pdf z proponowanym zestawem zdjęć z konkretnego projektu 
(rozdzielczość 72 dpi)
– objętość pliku do 5 Mb;
* opis w pdf – max. 1800 znaków, zawierający obligatoryjnie:
opis projektu; informację czy projekt był już prezentowany (jeśli tak, 
to gdzie) ; proponowane formaty i opis techniczny; biogram autora; adres 
www w przypadku pracy wideo; dane teleadresowe (email zwrotny, nr 
telefonu, skype, adres korespondencyjny).

//Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymogów nie wezmą udziału w 
konkursie.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres:
open@warsawphotodays.com

Akceptujemy jedno zgłoszenie od artysty (grupy artystycznej).

Udział w Programie Open jest nieodpłatny.

DATY:
Deadline zgłoszeń: 24 listopada 2018 (do godz. 23:59)
Ogłoszenie wyników: 26 listopada 2018 – na stronie 
www.warsawphotodays.com
Czas trwania wystaw: 7 – 28 grudnia 2018

Szczegółowe warunki uczestnictwa znajdują się w Regulaminie.
REGULAMIN JEST DO ŚCIĄGNIĘCIA POD TYM LINKIEM:
https://goo.gl/zeyz45

Kontakt:
info@warsawphotodays.com