Warsztaty filmowe dla studentek i studentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Opublikowano 15 października 2018

Warsztaty filmowe dla studentek i studentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

W związku z realizacją zadania „Warsztaty filmowe poszerzające wiedzę z zakresu rejestracji obrazu cyfrowego” dofinansowanego przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, Wydział Sztuki Mediów ogłasza nabór wśród studentów Akademii Sztuk Pieknych w Warszawie na warsztaty filmowe w następujących terminach:

Warsztat 1 ( 3 listopada 2018)  

Temat warsztatu: Technika przygotowania sprzętu na planie, rejestracja ujęć  w zapisie RAW z analizą możliwości rejestracji w szerokiej rozpiętości tonalnej (kamera bez światła)

Warsztat 2 ( 17 listopada 2018) 

Temat warsztatu: Technika przygotowania sprzętu do pracy na planie, rejestracja w zapisie logarytmicznym ujęć z analizą możliwości rejestracji w szerokiej rozpiętości tonalnej

Warsztat 3 ( 24 listopada 2018) Temat warsztatu: Oświetlenie planu zdjęciowego w plenerze

Warsztat 4 (8 grudnia 2018) Temat warsztatu: Kamera w ruchu

Warsztat 5 (5 stycznia2019)

Temat warsztatu: Kamery filmowe wysokoczułe do rejestracji obrazu przy niskim poziomie oświetlenia

Warsztat 6 ( 19 stycznia 2019) 

Temat warsztatu: Oświetlenie planu zdjęciowego w efekcie nocnym, innowacyjne energooszczędne źródła światła LED ze zmienną temperaturą  barwową i kolorem

Warsztat 7 (  23 luty 2019)

Temat warsztatu: Przygotowanie do realizacji sceny filmowej

Warsztat 8 (23 marca 2019) 

Temat warsztatu: Rejestracja sceny filmowej na wybranej kamerze 4 K wraz z oświetleniem planu

Warsztaty będzie prowadził dr Piotr Kucia.

Zapisy na warsztaty  proszę kierować na adres adres piotr.kucia@asp.waw.pl,  do 31 października 2018r. 

Wysyłając zgłoszenie student wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w  celu uczestniczenia w warsztatach filmowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r).

Administratorem danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, ul.  Krakowskie Przedmieście 5; 00-065 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować na adres e-mail: iodo@asp.waw.pl. Celem przetwarzania danych osobowych jest uczestniczenia w warsztatach filmowych przeprowadzanych przez Wydział Sztyki Mediów ASP w Warszawie. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Akademię znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www.asp.waw.pl/dane-osobowe/.