Pokaz filmu dr Ewy Bobrowskiej / Derrida w Zachęcie

Opublikowano 3 października 2018
 
Pokaz filmu dr Ewy Bobrowskiej / Derrida w Zachęcie
 
Lamentum 66 – Derrida o karze śmierci w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki, będą mu towarzyszyły wykłady.
Oficjalnym współorganizatorem wydarzenia jest Wydział Sztuki Mediów ASP

Etiuda filmowa Lamentum 66 jest wizualną refleksją na temat istotnego społecznie problemu kary śmierci i jej filozoficznych uwarunkowań. Została zainspirowana przede wszystkim wykładami na temat kary śmierci współczesnego filozofa Jacquesa Derridy. Jest ona również egzystencjalnym lamentem nad problemem śmierci i przemijania, oraz artystyczną narrację na temat dylematów moralnych i egzystencjalnych związanych z nietrwałością bytu ludzkiego.

Materiał zdjęciowy obejmuje projekcje z autentycznych cel egzekucji, z aresztu śledczego na Rakowieckiej i cel więziennych z aresztu Warszawa-Służewiec. Inspiracją do mojej pracy stała się rozprawa filozoficzna współczesnego filozofa Jacques’a Derridy zatytułowana The Death Penalty. Jest ona poświęcona refleksji na temat śmierci w kontekście rozważań nad myśleniem filozoficznym. Są to ostatnie wykłady, jakieDerrida wygłosił na rok przed swoją śmiercią – stanowią więc w pewnym sensie ostateczną konkluzję jego dociekań i jego ostatnie słowo. Dotyczy ono dekonstrukcji społecznego wymiaru sprawiedliwości. Znaczące są także miejsca, w których owo ostatnie słowo zostało wypowiedziane – Sorbona we Francji i Uniwersytet Kalifornijski, gdyż historia obu tych państw, z którymi związany był Derrida, nie jest wolna od procederu egzekucji i stosowania kary śmierci. Powtarzający się w pracy motyw krzesła jest aluzją do amerykańskiego wynalazku w dziedzinie prawa karnego – krzesła elektrycznego.

Praca zawiera autentyczne materiały: wykonane przeze mnie specjalnie na użytek tego projektu – filmy i zdjęcia ukazujące przestrzenie więzienne z Aresztu Śledczego Warszawa – Służewiec oraz autentyczne zdjęcia cel, w których wykonywana była w Polsce kara śmierci z Aresztu Śledczego na Rakowieckiej, gdzie odkryłam, że jedna z dawnych cel egzekucji służyła następnie jako siłownia dla więźniów, co zostało ukazane w mojej pracy.

W swej warstwie myślowo-koncepcyjnej praca oparta jest na zastosowaniu intelektualnego konceptu i szerokiej aluzyjności, między innymi do Panopticonu Michela Foucaulta, Hamleta Shakespeare’a oraz poezji metafizycznej Johna Donna. Ruch zsynchronizowany jest z dźwiękiem przenikliwej, dysharmonijnej pieśni – lamentu (krzyku), skomponowanej specjalnie na użytek tego projektu i wykonanej, co znamienne, przez młodych śpiewaków z Białorusi (państwa, w którym obecnie wykonywana jest kara śmierci). Celem dzieła jest unaocznienie podświadomych procesów przeżywania lęku. Dlatego pieśń-krzyk-płacz chwilami zanika, dając miejsce wybrzmieniu ciszy, a następnie powraca niczym niepokojący, drażniący rytm wypartych wspomnień i procesów zachodzących w podświadomości – według teorii psychoanalitycznej Freuda. Temat kary śmierci staje się pretekstem do postawienia pytania o istotę bycia i nie-bycia również w kontekście przywoływanego przez Derridę monologu Hamleta i przenikliwych Shakespearowskich dywagacji z Sonetu 66: “Znudzon tym wszystkim, pragnę tylko śmierci. (…)widzę, jak się nicość napuszona wierci”.

Materiał filmowy oparty jest także na realiach, w których powstawały wykłady Derridy. Krajobrazy zaćmienia słońca i wybrzeża oceanu zostały sfilmowane wLong Beach w Kalifornii, a więc w miejscu zamieszkania Derridy w czasie, w którym przygotowywał on wspomniane wykłady. Tym samym, instalacja jest zapisem moich filozoficznychi artystycznych poszukiwań: dokumentacją wędrówki wiodącej poprzez labirynt filozoficznego wywodu, cele polskich więzień do wybrzeży Kalifornii, gdzie tworzył Derrida.

 

Dr Ewa Bobrowska – estetyk, artysta wizualny. Zajmuje się filozofią oraz sztuką najnowszą.

Doktor filozofii, Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego – specjalizacja estetyka i filozofia współczesna, postmodernizm, poststrukturalizm, dekonstrukcja, amerykańska refleksja filozoficzna i krytyczna ze szczególnym uwzględnieniem badań   prowadzonych  przez Critical Theory Institute, University of California, Irvine i refleksji  J. Derridy,  J.- F. Lyotarda, Jean-Luc Nancy’ego, Richarda Rorty’ego.  

Wystawy jej malarstwa i instalacji wideo towarzyszyły wielu konferencjom filozoficznym w Polsce i zagranicą, między innymi w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, Fordham University w Nowym Jorku czy University of California, Irvine. W czerwcu 2018 roku wystawa jej instalacji multimedialnej odbyła się w Trafostacji Sztuki w Szczecinie.

Jest autorką monografii Parateoria. Kalifornijska Szkoła z Irvine, która ukazała się w roku 2013 w serii Nowa Humanistyka Wydawnictwa IBL Polskiej Akademii Nauk. Publikowała swoje prace w periodykach: Sociology Study”, USA, The European Journal of Language and Literature Studies”, Journal of Aesthetics and Philosophy of Culture”, Annals of the University of Bucharest”, „Przegląd Filozoficzno-Literacki”,Przegląd Humanistyczny”,Sztuka i Filozofia”, Dyskurs”, Obieg CSW” oraz w kilku książkach zbiorowych wydanych w Polsce, USA, we Włoszech i w Austrii dotyczących estetyki współczesnej. 

W roku 2014 i 2015 przebywała na stypendium (stażu) postdoktorskim pod kierunkiem prof. F. J. Ayali na Uniwersytecie Kalifornijskim w USA. 

Jest kierownikiem grantu naukowego Nowa Humanistyka w badaniach Uniwersytetu Kalifornijskiego (grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego), w ramach którego przygotowywana jest nowa antologia nietłumaczonych dotąd na język polski tekstów J. Derridy, J.-F. Lyotarda, J.L. Nancy’ego, J. Hillisa Millera, M. Kriegera, D. Haraway.

Dwukrotnie otrzymała stypendium twórcze ZAIKSu w związku z realizowanymi projektami artystycznymi.

Pracuje jako adiunkt na Wydziale Sztuki Mediów ASP w Warszawie, gdzie od 2013 roku jest asystentką prof. Krzysztofa Wodiczki w Pracowni Sztuki Domeny Publicznej, a także prowadzi seminaria teoretyczne 

Jest członkiem: Polskiego Towarzystwa Estetyki i Athens Institute for Education and Research oraz rad redakcyjnych periodyków: Athens Journal: of Humanities and Arts”, International Journal of Aesthetics and Philosophy  of Culture”, University of Bucharest.